Červnové návštěvy

Červnové návštěvy

V posledních červnových dnech přivítal Poutní dům dvě vzácné návštěvy: nejprve měl tu čest hostit 28.6. u oběda představené všech českých a slovenských kněžských seminářů, kteří v těchto dnech v Římě měli setkání s kolegy z dalších seminářů, v jehož rámci navštívili také příslušné úřady a Dikasteria.

Na druhý den přijal pozvání k přátelské večeři bývalý apoštolský nuncius v české republice Mons. Charles D. Balvo, který v současné době působí jako apoštolský nuncius v Austrálii.

Ochutnávka požehnaného piva

Ochutnávka požehnaného piva

Milou tradicí se stává milé setkání při každoroční ochutnávce požehnaného plzeňského piva na terase Poutního domu Velehrad. Letos ji Velvyslanectví ČR u Svatého stolce pořádalo odpoledne 11.4., účastnili se členové diplomatického sboru, lidé ve vatikánských službách, bývalý nuncius v České republice Mons. Leanza a zástupci českého společenství v Římě. Zahajovací řeč i symbolické naražení dřevěného soudku připadlo panu velvyslanci Václavu Kolajovi za pomoci „nejpomazanějšího“ odborníka, emeritního vrchního sládka pana Berky. Atmosféra za slunného počasí byla více jak přátelská.

Velikonoce na Velehradě

Velikonoce na Velehradě

Velikonoční triduum, jímž zpřítomňujeme a znovu prožíváme centrální tajemství víry, tedy vykupitelské utrpení, smrt a vzkříšení Krista, mělo letos v našem domě jedinečnou atmosféru. Skupina slovenských poutníků vedená Mons. Spišákem z Košické arcidiecéze sice nebyla u nás ubytovaná, ale slavila tuto liturgii u nás a s námi. O Velkém pátku tak mohl zástup přítomných uctít triumf kříže, na Bílou sobotu večer světlo svic při obnově křestních slibů prozářilo celý recepční sál, který se proměnil v kapli, a velikonoční Aleluja! rozeznělo celý dům... O Božím hodu velikonočním se většina přítomných vydala na papežskou mši sv. na náměstí sv. Petra a následné požehnání Urbi et Orbi.

Předjaří v Římě

Předjaří v Římě

Už od začátku února začíná pomalu rozkvétat příroda v Římě, a s ní „vzkvétá“ také poutní ruch v našem domě a celém Věčném městě. Začátkem měsíce připutovala skupina farníků ze Šumperka se svým farářem o. Slawomirem, jednou z účastnic byla prozatím nejstarší poutnice v našem domě paní Borisa (90), která s úctyhodnou lehkostí zvládla náročný program. Polovina února patří tradičně oslavám slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje, kteří jsou v římské církvi v kalendáři 14.2. Letošní slavnostní mši sv. u hrobu sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta organizovalo při zachování střídání různých slovanských národů Nepomucenum ve spolupráci s panem velvyslancem Kolajou, hlavním celebrantem byl administrátor olomoucké arcidiecéze o. biskup Nuzík. Poslední únorový víkend zažil Velehrad raritní zkušenost – sjely se mladé dominikánské sestry z různýc kongregací z celé Evropy a prožily formou konference s workshopy své formační setkání v sále recepce. V březnu se na Velehradě vystřídalo několik skupin školních i farních z různých koutů České i Slovenské republiky, východního i západního obřadu. Čas jarních prázdnin přivedl k nám celé rodiny i třeba babičky s vnoučaty…

Tváře muklovského Vatikánu

Výstava Tváře muklovského Vatikánu

Až do poloviny února bude možné shlédnout v prostorách Poutního domu Velehrad výstavu obrazů paní Barbory Pavelkové, působící pod pseudonymem Claudi Ondok. Jedná se o portréty velkých osobností především české  katolické církve, vězněných v komunistických kriminálech, osobností známějších i méně známých, kněží i laiků, mužů i žen, osobností církve oficiální i tzv. podzemní. Nechybí ani portrét o. Petra Ondoka, rodinného přítele, od něhož si malířka vypůjčila část svého uměleckého jména.

Výstava se koná pod záštitou českého velvyslance u Svatého stolce Václava Kolaji. Slavnostní vernisáž proběhla u příležitosti výročí Sametové revoluce a znovunabytí svobody 18.11.2022 za účasti členů diplomatického sboru i zástupců české komunity v Římě.

Farnost Valašské Klobouky v Římě

Farnost Valašské Klobouky v Římě

Mezi mnohými farními poutěmi, které v letošním roce hostil náš Poutní dům, zaujala originálním pojetím farnost z Valašských Klobouk. Pro velký zájem o společné prožití poutě do Říma se zde vystřídaly ve dvou turnusech dvě skupiny – nejprve 5.-8.11. poutníci, kteří přijeli autobusem, potom 9.-13.11. ti, kteří přicestovali letecky. Organizace poutě i provázení svých farníků se ujali jejich duchovní otcové. V obou skupinách se podařilo se vytvořit srdečnou atmosféru, kterou (nejen) zpěvem tradičních lidových písní zprostředkovali i dalším hostům Poutního domu Velehrad…

Assemblea 2022

Valná hromada 2022

V týdnu 17.-21.10. se konala každoroční valná hromada Českého náboženského střediska Velehrad. Po dvouleté pauze způsobené covidem se mohlo zase sejít více členů fyzicky, někteří se jednání zúčastnili on-line, mezi nimi i několik biskupů. Po vážných jednacích dnech nechyběla ani příležitost ke společnému prožití chvil modlitby i oddechu při výletě do Orvieta a Bolzeny na místa spojená s českým knězem Petrem a eucharistickým zázrakem, které se staly podnětem k zavedení slavnosti Božího Těla. K úplnosti společných zážitků posloužila zastávka ve Frascati.

Svatý Václav 28. 9. 2022

Svatý Václav 28.9.2022

Jako každoročně měla česká komunita v Římě příležitost spolu s poutníky z domova oslavit zemského patrona sv. Václava českou mší sv. v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Předsedat této liturgii přijel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v čele poutní skupiny svých diecézanů. Neopomněl připomenout, že nádherná vitráž Ducha Svatého v bazilice pochází rovněž z jeho diecéze. Poutní dům Velehrad měl tu čest poskytnout panu biskupovi a poutníkům z jeho diecéze pohostinství.

Po slavnostní mši sv. následoval tradiční průvod k oltáři sv. Václava se zpěvem Svatováclavského chorálu a české hymny. Při mši sv. koncelebrovali mnozí čeští kněží, nejen ti žijící v Římě, ale i ti, kteří připutovali z domova či odjinud. Hudební doprovod zajistila Teplická filharmonie spolu s Kühnovým smíšeným pěveckým sborem. Den poté provedly v Lateránské bazilice oratorium Nádech věčnosti u příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU.

Exercicie biskupů a požehnání poutního domu

Exercicie biskupů a požehnání poutního domu

Ve dnech 7. - 12.3.2022 hostil poutní dům české a moravské biskupy, kteří se zde účastnili společných exercicií. Ty jim dával P. Radek Tichý, který přednáší liturgiku na KTF v Praze. Kromě návštěvy řady bazilik a kostelů se mohli obohatit i přednáškami dalších hostů. V sobotu 12.3. pak po mši sv. požehnal olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Mons. Jan Graubner nově rekonstruovaný areál. Slavnosti se zúčastnili i architekti Ing. Nuccio, Ing. Cherubini, Ing. Bianchi, vedoucí stavební firmy A. Paolantoni i P. Jaromír Zádrapa, který stál u počátku rekonstrukce.