Velikonoce 2024

Velikonoce 2024

Na rozdíl od většiny jarních měsíců patřilo období Velikonočních svátků – už od Květné neděle – na Velehradě rodinám, malým skupinkám a jednotlivcům. Spolu s nimi jsme v naší kapli prožili také obřady velikonočního tridua – za vcelku hojné účasti, v komorní, usebrané atmosféře. Někteří z našich hostů měli tu čest některou z bohoslužeb prožít v bazilice Sv. Petra s papežem Františkem, mnozí využili možnost přímo na náměstí sv. Petra s poutníky z celého světa oslavit mši sv. o Velikonoční neděli a následně přijmout požehnání Urbi et Orbi. Prožité vzácné chvíle si potom poutníci odvážejí domů…

Vánoční doba na Velehradě

Vánoční doba na Velehradě

Čas Vánoc má neopakovatelné kouzlo, díky naději, kterou s sebou přináší novorozené Dítě v Betlémě. Letos byla tato naděje obvzláště potřebná – po tragických událostech v Praze v těsné blízkosti vánočních svátků. Tým Centra Velehrad v Římě se připojil k modlitbám a ke dni státního smutku formou kající pouti do Poggio Bustone, kde sv. František prožil odpuštění svých hříchů z mládí, a do Cascie ke sv. Ritě, patronce v beznadějných situacích. I nad „Valle santa“ – Svatým údolím v okolí Rieti – zněl zvon připomínající oběti pražské střelby.

Vánoční období s sebou přineslo i mnoho krásného: jako každoročně nám zakoledovali slovenští koledníci, kteří přijeli nejen potěšit krajany v Římě a podpořit výtěžkem misie v Africe, ale také se setkat při novoroční mši sv. se Svatým otcem Františkem. V poslední noci starého roku se i oni připojili k modlitbě díků, ke které byli pozváni hosté domu. O tříkrálovém večeru proběhlo tradiční žehnání domu za mohutného zpěvu koled, zakončené kratinkou společnou modlitbou v kapli. Po celou dobu dotvářela atmosféru domu prostá, ale výmluvná vánoční výzdoba.

Valná hromada 2023

Valná hromada 2023

V týdnu od 16.10.2023 se konalo v prostorách Poutního domu výroční zasedání Valné hromady ČNS Velehrad. Zahajovací mši sv. předsedal pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, který se po celý měsíc jako delegát České biskupské konference účastnil synody o synodalitě ve Vatikánu. Poutní dům Velehrad mu s radostí vytvářel zázemí v tomto poslání, stejně jako paní Monice Klimentové, tiskové mluvčí ČBK.

K jednání valné hromady se sešla asi dvacítka členů ČNS jak z řad těch římských, tak žijících v České republice nebo v zahraničí, jiní se připojili on-line. Společně se ohlíželi za děním uplynulého roku, reflektovali ho, dívali se do budoucnosti a hledali, jak by mohl Poutní dům ještě lépe naplňovat své poslání. V neposlední řadě byl prostor pro milá přátelská setkání, zvláště při čtvrtečním výletu do Greccia a Fonte Colombo. Obojí jsou místa spojená se sv. Františkem z Assisi a letošním výročím 800 let od jeho prvních jesliček právě v Grecciu a sepsání řehole ve Fonte Colombo. Nesměla chybět ani tradiční zastávka ve Frascati. Společenství výletníků či poutníků obohatili i jejich přátelé, kteří spolu s nimi do Říma přijeli.

55 let Velehradu

55 let Velehradu

O slavnosti sv. Václava oslavil Poutní dům Velehrad 55 let svého trvání. K půlkulatým narozeninám „dostal“ poutní zájezd z farnosti Ostrava-Zábřeh (organizovaný CK Křížek), které se intenzivně věnovaly sestry po celý „narozeninový“ týden. Ostravští doprovodili svého biskupa Martina Davida k celebraci pontifikální mše sv. u příležitosti slavnosti českého národního patrona v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Tato mše sv. patří k tradičním příležitostem setkání českých poutníků i krajanů a je každoročně zaštiťována a organizována velvyslanectvím ČR u Svatého stolce v osobě pana velvyslance Václava Kolaji. Ten také pozval všechny přítomné české poutníky na terasu našeho Poutního domu na minikoncert sboru Ondrášek z Nového Jičína, který před tím doprovázel mši sv., nechybělo bohaté občerstvení. Setkání v krásné přátelské atmosféře se kromě asi stovky ostravských poutníků zúčastnil i jejich o. biskup David, pozvání přijal i bývalý nuncius v Praze arcibiskup Leanza a mnozí z krajanů žijících v Římě.

O téměř měsíc později v návaznosti na zmíněné výročí domu využilo velvyslanectví prostoru sálu u recepce k seznámení rodinných příslušníků diplomatů působících u Svatého stolce s životem zakladatele Poutního domu a velkého českého svědka víry kardinála Josefa Berana, kandidáta blahořečení.

Červnové návštěvy

Červnové návštěvy

V posledních červnových dnech přivítal Poutní dům dvě vzácné návštěvy: nejprve měl tu čest hostit 28.6. u oběda představené všech českých a slovenských kněžských seminářů, kteří v těchto dnech v Římě měli setkání s kolegy z dalších seminářů, v jehož rámci navštívili také příslušné úřady a Dikasteria.

Na druhý den přijal pozvání k přátelské večeři bývalý apoštolský nuncius v české republice Mons. Charles D. Balvo, který v současné době působí jako apoštolský nuncius v Austrálii.

Ochutnávka požehnaného piva

Ochutnávka požehnaného piva

Milou tradicí se stává milé setkání při každoroční ochutnávce požehnaného plzeňského piva na terase Poutního domu Velehrad. Letos ji Velvyslanectví ČR u Svatého stolce pořádalo odpoledne 11.4., účastnili se členové diplomatického sboru, lidé ve vatikánských službách, bývalý nuncius v České republice Mons. Leanza a zástupci českého společenství v Římě. Zahajovací řeč i symbolické naražení dřevěného soudku připadlo panu velvyslanci Václavu Kolajovi za pomoci „nejpomazanějšího“ odborníka, emeritního vrchního sládka pana Berky. Atmosféra za slunného počasí byla více jak přátelská.

Velikonoce na Velehradě

Velikonoce na Velehradě

Velikonoční triduum, jímž zpřítomňujeme a znovu prožíváme centrální tajemství víry, tedy vykupitelské utrpení, smrt a vzkříšení Krista, mělo letos v našem domě jedinečnou atmosféru. Skupina slovenských poutníků vedená Mons. Spišákem z Košické arcidiecéze sice nebyla u nás ubytovaná, ale slavila tuto liturgii u nás a s námi. O Velkém pátku tak mohl zástup přítomných uctít triumf kříže, na Bílou sobotu večer světlo svic při obnově křestních slibů prozářilo celý recepční sál, který se proměnil v kapli, a velikonoční Aleluja! rozeznělo celý dům... O Božím hodu velikonočním se většina přítomných vydala na papežskou mši sv. na náměstí sv. Petra a následné požehnání Urbi et Orbi.

Předjaří v Římě

Předjaří v Římě

Už od začátku února začíná pomalu rozkvétat příroda v Římě, a s ní „vzkvétá“ také poutní ruch v našem domě a celém Věčném městě. Začátkem měsíce připutovala skupina farníků ze Šumperka se svým farářem o. Slawomirem, jednou z účastnic byla prozatím nejstarší poutnice v našem domě paní Borisa (90), která s úctyhodnou lehkostí zvládla náročný program. Polovina února patří tradičně oslavám slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje, kteří jsou v římské církvi v kalendáři 14.2. Letošní slavnostní mši sv. u hrobu sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta organizovalo při zachování střídání různých slovanských národů Nepomucenum ve spolupráci s panem velvyslancem Kolajou, hlavním celebrantem byl administrátor olomoucké arcidiecéze o. biskup Nuzík. Poslední únorový víkend zažil Velehrad raritní zkušenost – sjely se mladé dominikánské sestry z různýc kongregací z celé Evropy a prožily formou konference s workshopy své formační setkání v sále recepce. V březnu se na Velehradě vystřídalo několik skupin školních i farních z různých koutů České i Slovenské republiky, východního i západního obřadu. Čas jarních prázdnin přivedl k nám celé rodiny i třeba babičky s vnoučaty…

Tváře muklovského Vatikánu

Výstava Tváře muklovského Vatikánu

Až do poloviny února bude možné shlédnout v prostorách Poutního domu Velehrad výstavu obrazů paní Barbory Pavelkové, působící pod pseudonymem Claudi Ondok. Jedná se o portréty velkých osobností především české  katolické církve, vězněných v komunistických kriminálech, osobností známějších i méně známých, kněží i laiků, mužů i žen, osobností církve oficiální i tzv. podzemní. Nechybí ani portrét o. Petra Ondoka, rodinného přítele, od něhož si malířka vypůjčila část svého uměleckého jména.

Výstava se koná pod záštitou českého velvyslance u Svatého stolce Václava Kolaji. Slavnostní vernisáž proběhla u příležitosti výročí Sametové revoluce a znovunabytí svobody 18.11.2022 za účasti členů diplomatického sboru i zástupců české komunity v Římě.

Farnost Valašské Klobouky v Římě

Farnost Valašské Klobouky v Římě

Mezi mnohými farními poutěmi, které v letošním roce hostil náš Poutní dům, zaujala originálním pojetím farnost z Valašských Klobouk. Pro velký zájem o společné prožití poutě do Říma se zde vystřídaly ve dvou turnusech dvě skupiny – nejprve 5.-8.11. poutníci, kteří přijeli autobusem, potom 9.-13.11. ti, kteří přicestovali letecky. Organizace poutě i provázení svých farníků se ujali jejich duchovní otcové. V obou skupinách se podařilo se vytvořit srdečnou atmosféru, kterou (nejen) zpěvem tradičních lidových písní zprostředkovali i dalším hostům Poutního domu Velehrad…