ASOCIACE VELEHRAD

ČESKÉ NÁBOŽENSKÉ STŘEDISKO VELEHRAD
Sdružení věřících
Via delle Fornaci 200 – 00165 ROMA

 

Aktuální složení výboru:
[datum jmenování | číslo dekretu | datum zahájení | datum ukončení ]
Prezident:
P. Roman CZUDEK
[12/11/2019 | 1813/15 | 12/11/2019 | 11/11/2024 ]
Členové:
Mons. František KOUTNÝ
[12/11/2019 | 1813/15 | 12/11/2019 | 11/11/2024 ]
P. Damián Jiří ŠKODA

[12/11/2019 | 1813/15 | 12/11/2019 | 11/11/2024 ]
P. Jaromír ZÁDRAPA
[12/11/2019 | 1813/15 | 12/11/2019 | 11/11/2024 ]
P. Tomáš ROULE
[12/11/2019 | 1813/15 | 12/11/2019 | 11/11/2024 ]

Zřizovatel

Duchovně-kulturní centrum pro poutníky „Centrum Velehrad“ je součástí asociace Českého Náboženského Střediska Velehrad, která má v domě sídlo. Naše vize vychází z původních úmyslů Josefa kardinála Berana a jeho touhy pomáhat církvi ve vlasti a také poutníkům v Římě. Vytváříme místo pro poutníky, kde se mohou povzbudit ve víře a zakusit společenství církve; doprovázíme je po svatých místech, aby prostřednictvím jejich krásy objevovali poklady víry.

Historie

Na sv. Václava, 28. září 1968 Svatý stolec oficiálně schválil statut Českého náboženského střediska Velehrad. Ve stanovách, které napsal sám kardinál Beran, se jasně zračí jeho úmysl: „Dát duchovní pomoc českým věřícím katolíkům žijícím mimo vlast, aby neztratili národní identitu a drahocenný poklad křesťanské víry a také podporovat věřící v domově”. Za tímto účelem kardinál založil místo, které má být současně „domovem“ a „ateliérem“. Místo, kde se pracuje, žije, kde se hledají a uskutečňují iniciativy, které lépe odpovídají požadavkům doby a potřebám lidí.

Současnost

Téměř padesát let měli středisko na starosti salesiáni. Komunita sester ze Společnosti sester Ježíšových pracuje v Centru od roku 2016 a ředitelem je český kněz jmenovaný Českou biskupskou konferencí. V letech 2011–2020 provedlo Centrum Velehrad generální rekonstrukci všech tří budov. Dnes může nabídnout ubytování 62 hostům ve 32 pokojích.
V roce 2023 služeb domu využilo 5 083 hostů. Nejvíce – 2626 – bylo z České republiky, 1 538 ze Slovenska. Služby domu využilo také 488 Italů (velká část z nich byli rodiče dětí hospitalizovaných v nemocnici Bambino Gesù), 96 Ukrajinců dlouhodobě pobývajících v ČR, 58 Američanů, 47 Němců a 41 Poláků.
Našimi hosty byli také lidé např. z Mexika, Argentiny a jiných latinskoamerických zemí, ale i několik jednotlivců z Dálného východu nebo lidé z Afriky, včetně biskupů.

Poslání

Ve věrnosti těmto motivacím evangelizace se středisko zabývá podporou návštěvníků Říma ať už se jedná o jednotlivce, farní skupiny, katolická sdružení a hnutí, mladé lidi a rodiny.
Poutní dům nabízí ubytování hostům hlavně z České a Slovenské republiky, ale je otevřen i návštěvníkům z celého světa. Chce být nejen bezpečnou základnou pro poutníky, kterým poskytuje přístřeší a jídlo.
Po padesáti letech ateistického vzdělávání se také snaží aktivně podílet na evangelizaci a duchovní formaci hostů. Zde se setkávají v nezávazném prostředí s církevními aktivitami a mají příležitost klást různé otázky týkající se víry a církve. Hostům také nabízíme možnost společného sestavení jejich programu a také průvodcovské služby. Pro mnoho z nich je setkání s papežem Františkem během generálních audiencí nebo liturgie mimořádnou životní zkušeností.