ASSOCIAZIONE VELEHRAD

CENTRO RELIGIOSO BOEMO VELEHRAD
Associazione di Fedeli
Via delle Fornaci 200 – 00165 ROMA

Incaricati attuali:
[data nomina | N. Decreto | data inizio | data fine ]
Presidente:
P. Roman CZUDEK
[12/11/2019 | 1813/15 | 12/11/2019 | 11/11/2024 ]
Consiglieri:
Mons. František KOUTNÝ
[12/11/2019 | 1813/15 | 12/11/2019 | 11/11/2024 ]
P. Hynek ŠMERDA

[12/11/2019 | 1813/15 | 12/11/2019 | 11/11/2024 ]
P. Jaromír ZÁDRAPA
[12/11/2019 | 1813/15 | 12/11/2019 | 11/11/2024 ]
P. Tomáš ROULE
[12/11/2019 | 1813/15 | 12/11/2019 | 11/11/2024 ]

La Fondazione

Duchovně-kulturní centrum pro poutníky „Centrum Velehrad“ je součástí asociace Českého Náboženského Střediska Velehrad, která má v domě sídlo. Naše vize vychází z původních úmyslů Josefa kardinála Berana a jeho touhy pomáhat církvi ve vlasti a také poutníkům v Římě. Vytváříme místo pro poutníky, kde se mohou povzbudit ve víře a zakusit společenství církve; doprovázíme je po svatých místech, aby prostřednictvím jejich krásy objevovali poklady víry.

La Storia

Na sv. Václava, 28. září 1968 Svatý stolec oficiálně schválil statut Českého náboženského střediska Velehrad. Ve stanovách, které napsal sám kardinál Beran, se jasně zračí jeho úmysl: „Dát duchovní pomoc českým věřícím katolíkům žijícím mimo vlast, aby neztratili národní identitu a drahocenný poklad křesťanské víry a také podporovat věřící v domově”. Za tímto účelem kardinál založil místo, které má být současně „domovem“ a „ateliérem“. Místo, kde se pracuje, žije, kde se hledají a uskutečňují iniciativy, které lépe odpovídají požadavkům doby a potřebám lidí.

Il presente

Oggi il Centro Religioso Boemo Velehrad continua l’esperienza della Casa del Pellegrino: approfondire la fede attraverso l’accoglienza e l’accompagnamento spirituale, la visita ai luoghi della memoria dei santi e dei martiri qui a Roma, città del Papa. La casa è aperta principalmente ai fedeli della Repubblica Ceca e Slovacca, cercando di rendere accessibile il soggiorno anche alle fasce economicamente più deboli.

La missione

Nella fedeltà a queste motivazioni di evangelizzazione, il Centro si preoccupa di favorire la possibilità dell’esperienza del pellegrinaggio a Roma per gruppi parrocchiali, associazioni e movimenti cattolici, giovani, famiglie. L’equipe che opera nel Centro, cura che il pellegrinaggio sia vissuto come forte esperienza spirituale:accompagnando i pellegrini ai luoghi santi per vivere insieme il pellegrinaggio come esperienza di Chiesa e facendo gustare attraverso la bellezza artistica la bellezza della fede; offrendo la possibilità di confessioni, colloqui spirituali, celebrazioni eucaristiche, momenti di catechesi;offrendo un’ospitalità che sia semplice e familiare, in modo che tutto nella casa orienti alla relazione personale, con Dio e con i fratelli.