A proposito di Roma


Pokud jedete z jihu či severu po dálnici “A1” přijeďte až na G. R. A. (Gran raccordo annulare; okruh okolo města). Z jihu od Neapole jeďte ve směru hodinových ručiček, nebo při příjezdu od Florencie proti směru.

Dojeďte až na sjezd č. 1 (USCITA 1) a řiďte se ukazateli směr Citta del Vaticano. Asi tři kilometry se jede rovně po via Aurelia směr centrum – míjí se vpravo železniční nádraží Aurelia. Jede se pod podchodem k obchodnímu domu Panorama. Po asi kilometru je ještě tzv. Americký kostel a po dalším kilometru je větší světelná křižovatka. Těsně před touto křižovatkou je na pravé straně škola pro Carabinieri, tržiště Irnerio a obchodní dům.

Tedy od okruhu asi po 3 km jste na této křižovatce a zabočíte vpravo. Po asi 400 m je semafor a po dalších 50 m je další. Na tomto druhém semaforu zahnete vlevo a sjíždíte s kopce dolů na náměstí PIA XI. Náměstí PIA XI., které je dopravním uzlem, se přejede rovně a pokračuje se po ulici GREGORIO VII..

Cesta vás dovede až k železničnímu podjezdu, za kterým je ihned semafor. (Již z dálky byla vidět bazilika sv. Petra). Na semaforu za podjezdem se zahne vpravo. Jede se okolo stanice Carrabinieri – pak okolo zastávky autobusu 64, vlakového nádraží San Pietro. Cesta pak vede mezi obchodním domem CARREFOUR a jeho parkovištěm – to je již před vámi poutní dům Velehrad. Obloukem vás cesta přivede na Via delle Fornaci. Vpravo po 50 m je již na čísle 200 poutní dům.

Po odbavení na letišti máte několik možností. Můžete se dopravit taxíkem (cena je fixní 48€). Můžete využít také Leonardo expres – ten však stojí 14,-€ a zaveze vás bez zastávek na hlavní nádraží Termini. Tam si budete muset zakoupit další jízdenku za 1,5 € a dojet až k Velehradu.

Doporučujeme použít městký vlak. Ten má následující řadu stanic na trati FR1: první je nová stanice Parco Leonardo (zde je velké nákupní centrum), Nuova Fiera di Roma (veletržní výstaviště), Ponte Galeria, následuje Muratella, Magliana, Villa Bonelli a Trastevere. Tam přestoupíte na vlak jedoucí směrem Viterbo, Bracciano (FR3) nebo Civitavecchia, Grosseto (FR5). Na lince FR3 se můžete setkat s překvapením, kterým je nová zastávka Quatro venti (zastávka v tunelu). Další zastávkou je San Pietro. Asi po 4 minutách jízdy se přijede na vlakové nádraží San Pietro. Jízdenka stojí 8,00€ (cena je zvýšena od 1.4.2010) na celou cestu Fiumicino-Trastevere-San Pietro. Jízdenku je třeba označit ještě před nástupem do vlaku.

Na nádraží “San Pietro” postupujte podle tohoto návodu.

Pro názornost uvádíme odkaz na stránky www.atac.roma.it s dopravní mapou města. Otevřete si ji na této adrese: http://www.atac.roma.it/docunet/file.asp?mid=3&rid=4 je ve formátu PDF.

Webová adresa letiště je www.adr.it/fiumicino (světové jazyky).

Po odbavení na letišti máte několik možností:

1. Můžete se dopravit taxíkem (cena je fixní 30,-€).

2. Speciální dopravu na hlavní nádraží Termini nabízejí společnosti:

Terravision

SitBusShuttle

V obou případech lze jízdenky koupit online či v letištní hale, nebo přímo před nástupem do samotného autobusu (jsou-li volná místa). Přibližná cena dopravy činí 5€.

3. Můžete využít cestování MHD s jízdenku za €1,50 na 100 minut.

  • Městská linka 520 vás zaveze na stanici metra Cinecittà a odtud metrem linky A (červená) buď na Termini nebo na stanici Valle Aurelia a odtud městským vlakem směr Termini nebo Tiburtina jednu zastávku do stanice San Pietro.
  • Městská linka 720 vás zaveze na stanici metra Laurentina a odtud metrem linky B (modrá) do stanice Piramide, kde je zároveň nádraží Ostiense. Z tohoto nádraží pak městským vlakem směr Civitavecchia nebo Cesano nebo Bracciano do stanice San Pietro.

4. Z nádraží “Roma-Termini” lze pokračovat autobusem č. 64 (z nástupiště “H”), nebo lze použít příměstský vlak ve směru Civitavecchia, Viterbo, Bracciano, Cesano,… a vystoupit ve stanici “Roma-San Pietro”.

V obou zmíněných případech stačí zakoupit jízdenku v hodnotě 1,5€. Jízdenky se prodávají v automatech, nebo kdelikov v místních Trafikách (jež jsou označeny písmenem “T”).

Se l’autobus si ferma alla Stazione Tiburtina (es. La linea Student Agency si ferma qui), acquista un biglietto per la Stazione di San Pietro (costa € 1,5 – biglietto ATL). Questo biglietto deve essere contrassegnato prima dell’imbarco.

Trova il treno in direzione di Fiumicino Aeroporto (FR1). Prendi 3 fermate per Trastevere. Lì si cambia treno in direzione Viterbo, Bracciano (FR3) o Civitavecchia, Grosseto (FR5). Sulla linea FR3, puoi incontrare la sorpresa della nuova fermata Quatro venti (fermata del tunnel). La prossima fermata è San Pietro. Dopo circa 4 minuti di auto, arriverete alla stazione ferroviaria di San Pietro.

Seguire queste istruzioni alla stazione “San Pietro”.

Máte dvě možnosti:

1) Zakupte si jízdenku na nádraží Roma San Pietro. Po příjezdu na Termini (hlavní římské nádraží, konečná většiny spojů) vyhledejte vlak do Civitavecchia, Grosseto (FR5, obvykle jezdí z 28. nástupiště). Jeďte až na zastávku San Pietro.

nebo

2) Z nádraží “Roma-Termini” lze pokračovat městským autobusem č. 64 (z nástupiště “H”) na druhou konečnou “Stazione San Pietro”.

V obou zmíněných případech stačí zakoupit jízdenku v hodnotě 1,5€. Jízdenky se prodávají v automatech, nebo kdelikov v místních Trafikách (jež jsou označeny písmenem “T”).

Vyjdete před nádražní budovu. Vlevo je vidět bazilika svatého Petra. Napravo pak je vidět velká budova s nápisem “Venite rondini” a vedle ní je menší – náš dům. Projdete mezi parkovištěm obchodního domu CARREFOUR a tímto obchodním domem a po asi 350 metrech vás cesta dovede až na Via delle Fornaci. Zabočíte vpravo a po 50 krocích jste již u popisného čísla 200 (zde). Po zazvonění budete vpuštěni do domu.

Systém MHD v Římě je tvořen vlaky (městkými i příměstkými), třemi linkami metra, autobusy, tramvajemi a elektrobusy. Veškerou dopravu ve městě (včetně taxiků) řídí společnost ATAC.

Základní jízdenka (platná 100 minut) stojí 1,50€. Existují také jednodenní jízdenky (platné 24 hodin) za 7€, dvoudenní 12,50 €, třídenní jízdenky za 18€, týdenní je za 24€ a existují i speciální turistické jízdenky. Je možné je zakoupit také v poutním domě. Jízdenky je třeba před prvním použitím označit (platí i pro jízdenku na vlak).

V blízkosti domu se nachází železniční nádraží Roma-San Pietro, kde také končí autobusová linka č. 64 spojující s centrem města a hlavním vlakovým nádražím Termini. Tímto způsobem se dá relativně snadno (někdy s přestupem) dostat k hlavním basilikám a dalším památkám nebo i k moři.

Pro další informace a mapy nabízíme odkaz na stránky LINKY MHD (pouze v italštině).

Hezký způsob jak vidět věci které by člověk asi jen tak snadno neviděl.

(Na tomto projektu pracovali studenti z Pensylvanie 2 roky).

Pomocí myši si obrázek přiblížíte a zase zmenšíte pohybem myši po obrázku doprava nebo doleva uvidíte detaily, které při návštěvě pouhým okem neuvidíte.