50 anniversario del Centro Velehrad

28. září 1968

rozhodnutím generálního vikáře
Jeho svatosti bylo zřízeno České
náboženské středisko Velehradv
Římě a schváleny jeho stanovy

“Abychom upevnili tradiční svazky křesťanské komunity mezi Matkou měst Římem a katolickými věřícími patřícími ke vznešenému národu českému, přijímáme ochotně přání jejich nejvzácnějšího pastýře, kardinála Josefa Berana, pražského arcibiskupa, který nás požádal o schválení zbožné laické asociace nazvané “České náboženské středisko Velehrad” založené v Římě mezi katolickými věřícími českého původu zde sídlícími.”


POUTNÍ DŮM VELEHRAD
Via delle Fornaci 200, Řím

Kardinál Josef Beran po svém nuceném odchodu do exilu začal kolem sebe v Římě soustřeďovat krajany, kněze i laiky. Jako místo setkávání byl z darů zakoupen od italské Katolické akce dům nedaleko od Vatikánu.

Necelý měsíc po kardinálově smrti, v červnu 1969, po urgentních částečných opravách, poutní dům otevřel své dveře první skupině poutníků. Kapacita byla 45 lůžek, ale dům mnohdy hostil 100-150 poutníků z nejrůznějších koutů světa, kteří spali na karimatkách, kde se dalo. Dům byl záchytným bodem pro emigranty i místem, kam se pravidelně vraceli pro posilu. Přišel rok 1990 a do Říma začali přijíždět poutníci z České republiky.


NEZBYTNÉ OPRAVY

 

V letech 1995-1999 se s pomocí mnoha ochotných dobrovolníků podařilo svépomocí opravit několik pokojů a odstranit nejhorší závady, aby mohl dům sloužit přílivu návštěvníků.

V roce 2014 už ale provizorní opravy nedostačovaly. Dům nesplňoval požární ani hygienické normy, a proto ho městská správa uzavřela. Bylo nutné přistoupit k zásadní rekonstrukci.

Díky mnoha darům ze zahraničí i z domova, velkému daru italské biskupské konference, velkorysé půjčce ČBK a neúnavnému nasazení komunity i dobrovolníků se podařilo vytvořit prostředí důstojné centra evropského velkoměsta.


OSOBNOSTI VELEHRADU

 

Předsedové ČNS Velehrad:

1968 – 1969 Josef kardinál Beran
1969 – 2005 Mons. Jaroslav Škarvada
2005 – 2010 Mons. Petr Esterka
2010 – 2015 Prelát Pavel Kučera
2015 – dosud Mons. Jan Vokál

Duchovní službou poutníkům a správou domu na Via delle Fornaci byli pověřeni salesiáni, kteří zde působili do konce roku 2016. Významnou část svého života věnoval Velehradu
P. Vojtěch Hrubý, SDB, který byl sekretářem kardinála Berana a také ČNS Velehrad; v letech 1984 – 1998 vedl poutní dům, kde se věnoval poutníkům do své smrti v roce 2010.

O zázemí kněží i poutníků se staraly školské sestry sv. Františka. Sestra Livie (uprostřed) působila na Velehradě 28 let…

20. října 1994 byla ustavena řádná komunita pod patronací sv. Václava (P. Hrubý, P. Heryán, P. Dittrich, P. Sedláček

…a pak “tetičky”! Ochotné ženy většinou z Moravy, které přijížděly na několik měsíců pomáhat, kde bylo třeba.

Na Velehrad přijížděli i mladí dobrovolníci, aby pomáhali v kuchyni i při údržbě domu. V době působení salesiánů P. Jaromíra Zádrapy, P. Pavla Lepaříka a fr. Pavla Liškutina a sester Fedory Fuoco a Anny Cerqueti z Centra Aletti prošly v letech 2014-2016 dvě hlavní budovy zásadní rekonstrukcí.


SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ

 

La primavera 2018 a Velehrad

La primavera 2018 a Velehrad

Ancora 18 febbraio 2018 i limoni stavano per maturare e i mandorli erano pieni di fiori e api nel nostro giardino. Il 26 febbraio è venuta la neve.

Sulle orme dei santi 3. – 6. 11. 2017

Sulle orme dei santi 3. – 6. 11. 2017

Insieme con i pellegrini dalla Slovacchia abbiamo camminato sulle tracce dei santi apostoli Pietro e Paolo e degli altri santi nei primi giorni di novembre. (Per le foto ringraziamo a signor Bibeň)

 

L’incontro dei membri della Associazione del Centro Religioso Boemo Velehrad 2017

L’incontro dei membri della Associazione del Centro Religioso Boemo Velehrad 2017

Nei giorni 6–11 novembre 2017 l’incontro regolare della Associazione del Centro Religioso Boemo Velehrad ha svolto alla nostra casa per ferie. A parte i negoziati sulla attività di Velehrad nel’anno scorso e sulla ricostruzione programmata di edificio C i membri della Associazione hanno visitato anche i Giardini Vaticani e insieme hanno celebrato la Santa Messa in vicinanza della tomba di cardinale Beran. Il tempo per l‘incontro amichevole si è stato trovato anche in gita a Frascati.

La preghiera per il popolo ceco nella cripta di basilica San Pietro a Roma

La preghiera per il popolo ceco nella cripta di basilica San Pietro a Roma

In occasione del 27°anniversario della canonizzazione di Sant’Agnese di Boemia e la posizione della sua statua nella cappella delle nazioni P. Jaromír Zádrapa ha fatto la preghiera per il popolo ceco nella stessa cappella venerdì 11. 11. 2016. La festa è stata organizzata dalla ambasciata della Repubblica Ceca presso la Santa Sede rappresentata dalla signora JUDr. et PhDr. Zuzana Válková.