50 anniversario della morte di cardinale Beran

Kardinál JOSEF BERAN (29.12.1888 – 17.5.1969) 50 let od úmrtí

Narodil se v Plzni a při křtu dostal jména Josef Jaroslav. Studoval na plzeňském gymnáziu a pak v České koleji v Římě Po vysvěcení na kněze (1911) pokračoval ve studiu teologie (doktorát 1912). V letech 1912–1917 působil jako kaplan (ChyšeProsek u PrahyPraha), dále působil nejprve jako učitel a posléze ředitel na ženském učitelském ústavu sv. Anny (1917–1928). Od roku 1928 vyučoval jako docent pastorální teologii na Teologické fakultě UK, v roce 1932 se stal profesorem teologie. V této době byl též rektorem pražského arcibiskupského kněžského semináře (od roku 1932). V roce 1942 byl po atentátu na Heydricha zatčen a vězněn v koncentračních tábo-rech Terezín a Dachau1946 jmenován arcibiskupem pražským. V letech 1949–1963 byl protiprávně internován StB na různých místech Československa. Během internace byl neustále sledován a StB se na něj pokoušela sehnat či vyrobit kompromitující materiály. V roce 1963 byl propuštěn z internace, bylo mu však zakázáno zdržovat se v Praze a vykonávat arcibiskupský úřad. 25. února 1965 jej papež Pavel VI. Jmenoval kardinálem.  Stát povolil arcibiskupu Beranovi odjet ze země do Říma s úmyslem, že už mu nedovolí vrátit se do země. Ve Vatikánu se kardinál Beran zapojil do práce Druhého vatikánského koncilu20. září 1965 na něm vystoupil s projevem O svobodě svědomí. Zemřel 17.5.1969 v Nepomucenu. V roce 1998 byl zahájen proces jeho blahořečení.

POUTNÍ DŮM VELEHRAD Via delle Fornaci 200, Řím

Kardinál Josef Beran po svém nuceném odchodu do exilu začal kolem sebe v Římě soustřeďovat krajany, kněze i laiky. Jako místo setkávání byl z darů zakoupen od italské Katolické akce dům nedaleko od Vatikánu.

“17. Května 1969 nás opustil náš otec kardinál Josef Beran. Pracoval pro blaho národa do posledního okamžiku svého života.

Proto ani svatý Otec, který se každodenně dával informovat o jeho zdravotním stavu, ho nemohl navštívit, neboť pan kardinál byl stále na nohou. Časový rozdíl mezi jeho ulehnutím a posledním výdechem byl tak krátký, že nestačil k vyřízení všech nutných formalit spojených
s návštěvou sv. Otce. Svatý Otec proto přijel několik minut po tom, co pan kardinál vydechl naposled.

Život otce kardinála je pro nás příkladem poctivé, vytrvalé činnosti, obětavosti a nezištné lásky k národu. Domníváme se, že neměl nepřátel. Pracoval s opravdovou láskou pro všechny bez rozdílu, bez ohledu na to, zda mu snad někdy
v životě oblížili či ne.”

                                   Z okružního dopisu krajanům z léta 1969

Necelý měsíc po kardinálově smrti, v červnu 1969, po urgentních částečných opravách, poutní dům otevřel své dveře první skupině poutníků. Kapacita byla 45 lůžek, ale dům mnohdy hostil 100-150 poutníků z nejrůznějších koutů světa, kteří spali na
karimatkách, kde se dalo. Dům byl záchytným bodem pro emigranty i místem, kam se pravidelně vraceli pro posilu.

V loňském roce 28.9.2019 si poutní dům Velehrad připomněl 50 let existence Českého náboženského střediska.

Záměr, který kardinál Beran vložil do počátků poutního domu pokračuje dál. Dnes již ve svobodné době přijíždějí do Říma poutníci i obdivovatelé historie a umění. Mají zde možnost setkat se s historií i současností církve, zastavit se a nechat se oslovit.

Aby lépe odpovídal potřebám poutníků, kteří přijíždějí hlavně z České republiky a ze Slovenska, prošel dům náročnou rekonstrukcí dvou budov A a B a v současné době je od základů rekonstruována budova C. Věříme, že i díky přímluvě kardinála Berana bude dům od podzimu 2019 moci přijmout hosty v nově opravených prostorách.

La primavera 2018 a Velehrad

La primavera 2018 a Velehrad

Ancora 18 febbraio 2018 i limoni stavano per maturare e i mandorli erano pieni di fiori e api nel nostro giardino. Il 26 febbraio è venuta la neve.

Sulle orme dei santi 3. – 6. 11. 2017

Sulle orme dei santi 3. – 6. 11. 2017

Insieme con i pellegrini dalla Slovacchia abbiamo camminato sulle tracce dei santi apostoli Pietro e Paolo e degli altri santi nei primi giorni di novembre. (Per le foto ringraziamo a signor Bibeň)

 

L’incontro dei membri della Associazione del Centro Religioso Boemo Velehrad 2017

L’incontro dei membri della Associazione del Centro Religioso Boemo Velehrad 2017

Nei giorni 6–11 novembre 2017 l’incontro regolare della Associazione del Centro Religioso Boemo Velehrad ha svolto alla nostra casa per ferie. A parte i negoziati sulla attività di Velehrad nel’anno scorso e sulla ricostruzione programmata di edificio C i membri della Associazione hanno visitato anche i Giardini Vaticani e insieme hanno celebrato la Santa Messa in vicinanza della tomba di cardinale Beran. Il tempo per l‘incontro amichevole si è stato trovato anche in gita a Frascati.

La preghiera per il popolo ceco nella cripta di basilica San Pietro a Roma

La preghiera per il popolo ceco nella cripta di basilica San Pietro a Roma

In occasione del 27°anniversario della canonizzazione di Sant’Agnese di Boemia e la posizione della sua statua nella cappella delle nazioni P. Jaromír Zádrapa ha fatto la preghiera per il popolo ceco nella stessa cappella venerdì 11. 11. 2016. La festa è stata organizzata dalla ambasciata della Repubblica Ceca presso la Santa Sede rappresentata dalla signora JUDr. et PhDr. Zuzana Válková.