Slavnost sv. Václava v Bazilice sv. Petra

Slavnost sv. Václava v Bazilice sv. Petra

Slavnost sv. Václava a současně i 52 let existence poutního domu Velehrad v Římě jsme spolu s krajany žijícími i studujícími v Římě oslavili při mši sv. v Bazilice sv. Petra. V 7:15 hod. jsme se sešli u oltáře sv. Josefa, kde mši sv. spolu s českými kněžími působícími v Římě sloužil český rodák kardinál Michael F. Czerny, SJ. Mše sv. byla sloužena v češtině a pan kardinál také česky kázal. V promluvě se věnoval tématu, které je mu blízké a to je solidarita s nejslabšími, s lidmi odsunutými na okraj společnosti. Na uskutečnění celé slavnosti měl velký podíl pan velvyslanec Václav Kolaja, který se s manželkou mše sv. také aktivně účastnil.

Po mši sv. jsme v průvodu přešli k oltáři sv. Václava, kde následovala modlitba za národ a zpěv Svatováclavského chorálu.

Generální audience 2. září 2020

Generální audience 2. září 2020

Ve středu 2.9. se po půl roce opět konala generální audience, které jsme se také zúčastnily. Uskutečnila se na hlavním nádvoří Apoštolského paláce, nesoucím jméno svatého papeže Damase (305-384). Na toto náměstí jsme vystoupaly po schodišti do úrovně 2. patra. Zde začínají oficiální návštěvy státních představitelů, velvyslanců, biskupů přicházejících ad limina apostolorum, a procházejí tudy účastníci zvláštních papežských audiencí, konaných v některém ze sálů Apoštolského paláce. Každý rok, 6. května, zde skládají přísahu noví rekruti Švýcarské gardy.

Papež František přijel na náměstí v automobilu a s bezprostředností se vydal mezi přítomné věřící, kterých bylo pár set - vybavených rouškami - aby je ze vzdálenosti 2 metrů pozdravil. Generální audience by se měly opět konat každou středu.