Svatý Václav 28. 9. 2022

Svatý Václav 28.9.2022

Jako každoročně měla česká komunita v Římě příležitost spolu s poutníky z domova oslavit zemského patrona sv. Václava českou mší sv. v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Předsedat této liturgii přijel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v čele poutní skupiny svých diecézanů. Neopomněl připomenout, že nádherná vitráž Ducha Svatého v bazilice pochází rovněž z jeho diecéze. Poutní dům Velehrad měl tu čest poskytnout panu biskupovi a poutníkům z jeho diecéze pohostinství.

Po slavnostní mši sv. následoval tradiční průvod k oltáři sv. Václava se zpěvem Svatováclavského chorálu a české hymny. Při mši sv. koncelebrovali mnozí čeští kněží, nejen ti žijící v Římě, ale i ti, kteří připutovali z domova či odjinud. Hudební doprovod zajistila Teplická filharmonie spolu s Kühnovým smíšeným pěveckým sborem. Den poté provedly v Lateránské bazilice oratorium Nádech věčnosti u příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU.