Skupina paní Koudelkové

Provázení skupiny paní PhDr. Koudelkové

Ve dnech 3.–12.1. 2019 při své každoroční lednové pouti do Říma pobývala v poutním domě asi 30tičlenná skupina vedená paní PhDr. Koudelkovou. Někteří z nich se k nám připojili při tříkrálovém vykuřování domu. Ve čtvrtek 10. ledna přijaly sestry Marie a Lucie pozvání paní Koudelkové k výletu do etruské nekropole v Cerveteri.

Tipy na poznávací cesty mimo Řím

TIPY NA POZNÁVACÍ CESTY MIMO ŘÍM

 1. Assisi – rodné město sv. Františka a sv. Kláry s původní středověkou architekturou a krásnými bazilikami. Giottovy fresky v bazilice sv. Františka. Kostelík Porciunkula v kostele P. Marie Andělské; doprava vlakem z nádraží Roma Termini (2 hodiny)
 2. Subiaco – jeskyně sv. Benedikta, přebudovaná na baziliku, kousek nad městem klášter Scholastiky s prohlídkou; doprava autobusem Cotral ze stanice metra Ponte Mammolo (1:15 min)
 3. Montecassino – benediktinské opatství založené asi r. 529 sv. Benediktem z Nursie. V kryptě baziliky se nachází hroby sv. Benedikta a sv. Scholastiky. Muzeum připomínající zničení kláštera v únoru 1944, následné těžké boje a jeho poválečnou obnovu. Nedaleký hřbitov polských vojáků.
 4. Castel Gandolfo – prohlídka letního sídla papežů se zahradami; ze stanice metra Anagnina busem Cotral (25 min), vlak z Roma Termini (41 min)
 5. Tivoli – villa ď Este s krásou zahradou s množstvím vodopádů, Hadriánova vila; vlak z Tiburtiny (50 min) či autobus Cotral z Ponte Mammolo (52 min)
 6. Orvieto – gotický dóm s korporálem potřísněným krví při eucharistickém zázraku v roce 1263 v Bolseně, papežský palác ze 13. století, starobylé kostely sv. Ondřeje a Dominika, studna sv. Patrika; etruská nekropole. Cesta vlakem z Roma Termini (1hod. 20 min.)
 7. Nettuno – kostel sv. Marie Goretti, v kryptě prosklená tomba s jejím tělem. Cesta vlakem z Roma Termini (1hod. 21 min.) Blízko moře, možnost koupání.
 8. Santa Severa – středověká přístavní pevnost se zajímavou expozicí starověké lodní dopravy a námořnictví. Cesta vlakem ze Stazione san Pietro (45 min.).
 9. Viterbo – středověký papežský palác, katedrála sv. Vavřince se středověkou zvonicí a freskami, muzeum s archeologickými nálezy i kolekcí sakrálního umění; paláce zdobené freskami. V blízkosti se nachází Terme dei papi – termální lázně a přírodní termální koupaliště. Cesta vlakem ze Stazione san Pietro (2 hod.).
 10. Bracciano – hrad rodiny Orsini-Odescalchi nad sladkovodním jezerem Lago Bracciano (možnost koupání). V blízkosti vojenské letecké muzeum (Vigna di Valle, okružní silnice) za zastávky Vigna di Valle 3km pěšky – expozice ve třech hangárech, vstup zdarma. Cesta vlakem ze Stazione san Pietro (1 hod.).
 11. Cerveterirozsáhlé etruské pohřebiště, ve městě muzeum s artefakty z hrobek. Cesta vlakem ze Stazione san Pietro do zastávky Ladispoli-Cerveteri (24-33 min) a v letním období městským autobusem až k areálu vykopávek nebo busem Cotral z Roma Cornelia na náměstí v Cerveteri (1hod.10 min)+pěšky 1,7 km.
 12. Pompeje – antické město zničené erupcí Vesuvu v roce 79 n.l., rozsáhlé vykopávky. Cesta ze stanice Tiburtina autobusem Flixbus (asi €28 zpáteční jízdenka, vstup €15).
 13. Foligno – gotický kostel sv. Jakuba, katedrála sv. Feliciana, palác Trinci s pinakotékou, oratorium della Nunziatella z roku 1492 s Peruginovým Křtem Ježíše. Vlakem z Roma Termini.

Koledníci ze Slovenska

Tříkráloví koledníci ze Slovenska

Na přelomu starého a nového roku 2018/2019 byli u nás ubytování koledníci ze Slovenska, kteří si přijeli do Říma pro požehnání Svatého Otce. Toto požehnání uděluje Sv. Otec tříkrálovým koledníkům z celého světa při mši sv. 1. ledna. V naplněném programu si 31. prosince našli čas, aby zazpívali a zahráli i komunitě Velehradu.