55 let Velehradu

55 let Velehradu

O slavnosti sv. Václava oslavil Poutní dům Velehrad 55 let svého trvání. K půlkulatým narozeninám „dostal“ poutní zájezd z farnosti Ostrava-Zábřeh (organizovaný CK Křížek), které se intenzivně věnovaly sestry po celý „narozeninový“ týden. Ostravští doprovodili svého biskupa Martina Davida k celebraci pontifikální mše sv. u příležitosti slavnosti českého národního patrona v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Tato mše sv. patří k tradičním příležitostem setkání českých poutníků i krajanů a je každoročně zaštiťována a organizována velvyslanectvím ČR u Svatého stolce v osobě pana velvyslance Václava Kolaji. Ten také pozval všechny přítomné české poutníky na terasu našeho Poutního domu na minikoncert sboru Ondrášek z Nového Jičína, který před tím doprovázel mši sv., nechybělo bohaté občerstvení. Setkání v krásné přátelské atmosféře se kromě asi stovky ostravských poutníků zúčastnil i jejich o. biskup David, pozvání přijal i bývalý nuncius v Praze arcibiskup Leanza a mnozí z krajanů žijících v Římě.

O téměř měsíc později v návaznosti na zmíněné výročí domu využilo velvyslanectví prostoru sálu u recepce k seznámení rodinných příslušníků diplomatů působících u Svatého stolce s životem zakladatele Poutního domu a velkého českého svědka víry kardinála Josefa Berana, kandidáta blahořečení.

Share this post