Konferencia biskupov Slovenska – Ad limina apostolorum

Konferencia biskupov Slovenska – Ad limina apostolorum

V týdnu 2.-9.6.2024 hostil Poutní dům Velehrad 17 slovenských biskupů s doprovodem, kteří přijeli na návštěvu „Ad limina apostolorum“, tedy „K prahům apoštolů“. Intenzivní program byl naplněn setkáními na různých vatikánských Dikasteriích, bohoslužbami v papežských bazilikách a vyvrcholil audiencí u Svatého otce Františka. Některé mše sv. sloužili biskupové i v kapli našeho Poutního domu, který poskytl i prostory pro brífingy pro média. Bylo pro nás velkou radostí setkat se zblízka s pastýři slovenské církve a vytvářet zázemí pro tuto důležitou událost v jejím životě, i proto, že s ní jsme téměř denně v kontaktu prostřednictvím našich slovenských hostů.

Jubilea významných osobností

Jubilea významných osobností

V sobotu 6.4.2024 uběhlo přesně 50 let od úmrtí velkého saleziánského svědka víry kardinála Štěpána Trochty SDB, který zemřel na následky posledního z mnohých výslechů na StB. Tento vězeň nacismu i komunismu byl osobním přítelem budoucího papeže Jana Pavla II. Jeho rodáci z valašské Francovy Lhoty, opatrující odkaz jeho života, iniciovali celebraci mší sv. v den výročí jeho smrti na všech místech, kde žil a působil – a tedy i v Římě. O tu požádali o. Jaromíra Zádrapu, rodáka ze sousedního Lidečka. Rozhodl se celebrovat ji v kapli našeho Poutního domu, který je přeci jen takovým „kouskem české země“ v Římě a jehož je bývalým ředitelem. Velmi rádi jsme spolu s ním na velkého biskupa pamatovali.
Na konci dubna, 23.4., si pak Velehrad připomněl nedožitých 100 let od narození P. Vojtěcha Hrubého SDB, spolubratra kardinála Trochty a velké postavy Poutního domu Velehrad. Obětavě sloužil poutníkům po několik desetiletí a vtiskl se do srdcí mnohých z nich. Je také spoluautorem prozatím zřejmě nepřekonané publikace o Římě v českém jazyce Cesty po Římě. S vděčností za jeho odkaz navštívily sestry jeho hrob v Guidonii nedaleko od Říma.
Půlkulaté výročí 55 let od smrti kardinála Josefa Berana, zakladatele Poutního domu a ČNS Velehrad, připadající na 17. 5. 2024, zavdalo podnět k velkolepějším oslavám zde v Římě. V Papežské koleji Nepomucenum, kde zemřel, se konalo 15.5. kolokvium. Mezi přispěvatele patřili mimo jiné kardinál Semeraro, prefekt Dikasteria pro kauzy svatých, či Beranův bývalý sekretář prof. Karel Skalický, jeden ze zakládajících členů ČNS Velehrad. Toho s velkou radostí přivítal Velehrad na kratinkou návštěvu na druhý den.
V souvislosti s výročím významného rodáka zavítali do Říma s biskupem Tomášem Holubem představitelé Plzeňského kraje, kteří ke kolokviu rovněž přispěli. Dopoledne 16.5. si přišli prohlédnout i Poutní dům Velehrad. Biskup Holub pak byl 17.5. hlavním celebrantem připomínkové bohoslužby na kardinála Berana u hrobu apoštola Petra. Jen pár kroků odtud byl kardinál Beran až do přenesení jeho ostatků do Prahy v roce 2018 pohřben... Jak tato mše sv., tak podnětné kolokvium v Nepomucenu se konaly z iniciativy a spolupráce zmíněné koleje s Velvyslanectvím ČR u Svatého Stolce a Plzeňským krajem – a nikde nechyběli zástupci současného týmu Poutního domu Velehrad, který právem považuje kardinála Berana za svého duchovního otce.

Ochutnávka požehnaného piva

Ochutnávka požehnaného piva

Papež Lev XIII. na přelomu 19. a 20. století si ze zdravotních důvodů nechal přivážet z Plzně pivo. V návaznosti na tuto tradici posílá každoročně plzeňský pivovar kolem Velikonoc speciální dávku ležáku Svatému otci i dnes. Toto pivo, které před cestou požehnal plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, měli 9.4. možnost ochutnat diplomaté působící u Svatého stolce a jiní hosté na pozvání českého velvyslance při Svatém stolci pana Václava Kolaji. Tato společenská událost, která je každoročně i jakousi prezentací české kultury, se již poněkolikáté pořádala na terase našeho poutního domu. Pivo čepoval emeritní vrchní plzeňský sládek pan Václav Berka, mezi hosty byl mimo jiné i kardinál s českými kořeny Michael Czerny.

Velikonoce 2024

Velikonoce 2024

Na rozdíl od většiny jarních měsíců patřilo období Velikonočních svátků – už od Květné neděle – na Velehradě rodinám, malým skupinkám a jednotlivcům. Spolu s nimi jsme v naší kapli prožili také obřady velikonočního tridua – za vcelku hojné účasti, v komorní, usebrané atmosféře. Někteří z našich hostů měli tu čest některou z bohoslužeb prožít v bazilice Sv. Petra s papežem Františkem, mnozí využili možnost přímo na náměstí sv. Petra s poutníky z celého světa oslavit mši sv. o Velikonoční neděli a následně přijmout požehnání Urbi et Orbi. Prožité vzácné chvíle si potom poutníci odvážejí domů…

Vánoční doba na Velehradě

Vánoční doba na Velehradě

Čas Vánoc má neopakovatelné kouzlo, díky naději, kterou s sebou přináší novorozené Dítě v Betlémě. Letos byla tato naděje obvzláště potřebná – po tragických událostech v Praze v těsné blízkosti vánočních svátků. Tým Centra Velehrad v Římě se připojil k modlitbám a ke dni státního smutku formou kající pouti do Poggio Bustone, kde sv. František prožil odpuštění svých hříchů z mládí, a do Cascie ke sv. Ritě, patronce v beznadějných situacích. I nad „Valle santa“ – Svatým údolím v okolí Rieti – zněl zvon připomínající oběti pražské střelby.

Vánoční období s sebou přineslo i mnoho krásného: jako každoročně nám zakoledovali slovenští koledníci, kteří přijeli nejen potěšit krajany v Římě a podpořit výtěžkem misie v Africe, ale také se setkat při novoroční mši sv. se Svatým otcem Františkem. V poslední noci starého roku se i oni připojili k modlitbě díků, ke které byli pozváni hosté domu. O tříkrálovém večeru proběhlo tradiční žehnání domu za mohutného zpěvu koled, zakončené kratinkou společnou modlitbou v kapli. Po celou dobu dotvářela atmosféru domu prostá, ale výmluvná vánoční výzdoba.

Valná hromada 2023

Valná hromada 2023

V týdnu od 16.10.2023 se konalo v prostorách Poutního domu výroční zasedání Valné hromady ČNS Velehrad. Zahajovací mši sv. předsedal pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, který se po celý měsíc jako delegát České biskupské konference účastnil synody o synodalitě ve Vatikánu. Poutní dům Velehrad mu s radostí vytvářel zázemí v tomto poslání, stejně jako paní Monice Klimentové, tiskové mluvčí ČBK.

K jednání valné hromady se sešla asi dvacítka členů ČNS jak z řad těch římských, tak žijících v České republice nebo v zahraničí, jiní se připojili on-line. Společně se ohlíželi za děním uplynulého roku, reflektovali ho, dívali se do budoucnosti a hledali, jak by mohl Poutní dům ještě lépe naplňovat své poslání. V neposlední řadě byl prostor pro milá přátelská setkání, zvláště při čtvrtečním výletu do Greccia a Fonte Colombo. Obojí jsou místa spojená se sv. Františkem z Assisi a letošním výročím 800 let od jeho prvních jesliček právě v Grecciu a sepsání řehole ve Fonte Colombo. Nesměla chybět ani tradiční zastávka ve Frascati. Společenství výletníků či poutníků obohatili i jejich přátelé, kteří spolu s nimi do Říma přijeli.

55 let Velehradu

55 let Velehradu

O slavnosti sv. Václava oslavil Poutní dům Velehrad 55 let svého trvání. K půlkulatým narozeninám „dostal“ poutní zájezd z farnosti Ostrava-Zábřeh (organizovaný CK Křížek), které se intenzivně věnovaly sestry po celý „narozeninový“ týden. Ostravští doprovodili svého biskupa Martina Davida k celebraci pontifikální mše sv. u příležitosti slavnosti českého národního patrona v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Tato mše sv. patří k tradičním příležitostem setkání českých poutníků i krajanů a je každoročně zaštiťována a organizována velvyslanectvím ČR u Svatého stolce v osobě pana velvyslance Václava Kolaji. Ten také pozval všechny přítomné české poutníky na terasu našeho Poutního domu na minikoncert sboru Ondrášek z Nového Jičína, který před tím doprovázel mši sv., nechybělo bohaté občerstvení. Setkání v krásné přátelské atmosféře se kromě asi stovky ostravských poutníků zúčastnil i jejich o. biskup David, pozvání přijal i bývalý nuncius v Praze arcibiskup Leanza a mnozí z krajanů žijících v Římě.

O téměř měsíc později v návaznosti na zmíněné výročí domu využilo velvyslanectví prostoru sálu u recepce k seznámení rodinných příslušníků diplomatů působících u Svatého stolce s životem zakladatele Poutního domu a velkého českého svědka víry kardinála Josefa Berana, kandidáta blahořečení.

Červnové návštěvy

Červnové návštěvy

V posledních červnových dnech přivítal Poutní dům dvě vzácné návštěvy: nejprve měl tu čest hostit 28.6. u oběda představené všech českých a slovenských kněžských seminářů, kteří v těchto dnech v Římě měli setkání s kolegy z dalších seminářů, v jehož rámci navštívili také příslušné úřady a Dikasteria.

Na druhý den přijal pozvání k přátelské večeři bývalý apoštolský nuncius v české republice Mons. Charles D. Balvo, který v současné době působí jako apoštolský nuncius v Austrálii.

Ochutnávka požehnaného piva

Ochutnávka požehnaného piva

Milou tradicí se stává milé setkání při každoroční ochutnávce požehnaného plzeňského piva na terase Poutního domu Velehrad. Letos ji Velvyslanectví ČR u Svatého stolce pořádalo odpoledne 11.4., účastnili se členové diplomatického sboru, lidé ve vatikánských službách, bývalý nuncius v České republice Mons. Leanza a zástupci českého společenství v Římě. Zahajovací řeč i symbolické naražení dřevěného soudku připadlo panu velvyslanci Václavu Kolajovi za pomoci „nejpomazanějšího“ odborníka, emeritního vrchního sládka pana Berky. Atmosféra za slunného počasí byla více jak přátelská.

Velikonoce na Velehradě

Velikonoce na Velehradě

Velikonoční triduum, jímž zpřítomňujeme a znovu prožíváme centrální tajemství víry, tedy vykupitelské utrpení, smrt a vzkříšení Krista, mělo letos v našem domě jedinečnou atmosféru. Skupina slovenských poutníků vedená Mons. Spišákem z Košické arcidiecéze sice nebyla u nás ubytovaná, ale slavila tuto liturgii u nás a s námi. O Velkém pátku tak mohl zástup přítomných uctít triumf kříže, na Bílou sobotu večer světlo svic při obnově křestních slibů prozářilo celý recepční sál, který se proměnil v kapli, a velikonoční Aleluja! rozeznělo celý dům... O Božím hodu velikonočním se většina přítomných vydala na papežskou mši sv. na náměstí sv. Petra a následné požehnání Urbi et Orbi.