Malování

Malování - červen 2021

Ještě před příjezdem nové vlny poutníků se podařilo uskutečnit dlouho plánované vymalování jídelny, sálku kardinála Špidlíka a několika pokojů. Z Prahy přijel malíř pan Ludvík Svoboda, který se pečlivě a s radostí ujal úkolu a ve dnech 7. – 17.6.2021 provedl malířské práce.

Malování - červen 2021

Ještě před příjezdem nové vlny poutníků se podařilo uskutečnit dlouho plánované vymalování jídelny, sálku kardinála Špidlíka a několika pokojů. Z Prahy přijel malíř pan Ludvík Svoboda, který se pečlivě a s radostí ujal úkolu a ve dnech 7. – 17.6.2021 provedl malířské práce.

Malování - červen 2021

Ještě před příjezdem nové vlny poutníků se podařilo uskutečnit dlouho plánované vymalování jídelny, sálku kardinála Špidlíka a několika pokojů. Z Prahy přijel malíř pan Ludvík Svoboda, který se pečlivě a s radostí ujal úkolu a ve dnech 7. – 17.6.2021 provedl malířské práce.

Cisterciáci z Vyššího Brodu

Cisterciáci z Vyššího Brodu

U příležitosti blahořečení mučedníka a českého cisterciáka P. Dominika Zavřela poskytl poutní dům ubytování převorovi kláštera ve Vyšším Brodě P. Justinu Berkovi a jeho dvěma spolubratřím, kteří spolu s P. Ettlerem na tuto slavnost přijeli ve čtvrtek 15.4.2021. V sobotu 17.4. se účastnili slavnosti blahořečení v cisterciáckém opatství Casamari asi 115 km od Říma, kde P. Zavřel působil a kde byl jak mučedník eucharistie ubit francouzskými vojáky spolu s dalšími pěti spolubratry.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Cisterciáci z Vyššího Brodu

U příležitosti blahořečení mučedníka a českého cisterciáka P. Dominika Zavřela poskytl poutní dům ubytování převorovi kláštera ve Vyšším Brodě P. Justinu Berkovi a jeho dvěma spolubratřím, kteří spolu s P. Ettlerem na tuto slavnost přijeli ve čtvrtek 15.4.2021. V sobotu 17.4. se účastnili slavnosti blahořečení v cisterciáckém opatství Casamari asi 115 km od Říma, kde P. Zavřel působil a kde byl jak mučedník eucharistie ubit francouzskými vojáky spolu s dalšími pěti spolubratry.

Truhláři z Moravy

Truhláři z Moravy

Od podzimu 2020 se v Nosislavi na Moravě vyráběl nábytek pro záristii nové kaple na Velehradě. Současná přísná opatření umožňují pracovní cesty a tak se podařilo uskutečnit převoz nábytku a také klekátek vyrobených v Olomouci. Tři pracovníci nejen sestavili nový nábytek, ale pomohli i zavěsit obrázky v nové části a vystěhovat starý archiv. Dům už je zase o něco připravenější pro příjezd poutníků.

Tříkrálové požehnání domu

Tříkrálové požehnání domu

Díky ochotě vicerektora papežské koleje Nepomucenum, otce Vojtěcha Novotného, se i navzdory karanténním opatřením mohlo uskutečnit požehnání domu na svátek Zjevení Páně – Tří králů. Do vykuřování a modlitby za dům se zapojila i rodina pana velvyslance ČR při Svatém Stolci, pana Václava Kolaji. Díky nim jsme mohli požehnání do nového roku roznést do všech prostor domu. Protože letos nemohla přijet skupina z Brna, která v tuto dobu každoročně Řím navštěvuje, spojily jsme se alespoň s některými z nich prostřednictvím videokonference a provedly jsme je domem on-line.

Vánoční Řím a Assisi

Vánoce v Římě a Assisi

V době Vánoc roku 2020 bude díky karanténním opatřením obtížné navštívit Řím i další krásná italská města. Tak se s Vámi chceme podělit o fotografie z našich procházek ať už vánočně vyzdobeným Římem nebo téměř prázdným městem Assisi. V Assisi jsme kromě Bazilik sv. Františka a sv. Kláry navštívily i kostel Santuario della Spogliazione s tombou nového blahoslaveného “ajťáka” Carlo Acutise.

U hrobu P. Vojtěcha Adalberta Hrubého, SDB

U hrobu P. Vojtěcha Adalberta Hrubého, SDB

Dušičkový čas vybízí ke vzpomínce na předchůdce a zakladatele Velehradu. Proto jsme v úterý 3. listopadu společně navštívili hrob P. Vojtěcha (Adalberta) Hrubého, SDB a také jeho spolubratra P. Ladislava Dittricha, SDB, kteří působili v poutním domě od jeho počátku. Otec Vojtěch zůstal v mnoha srdcích zapsán jako neúnavný průvodce a vynikající znalec Říma a jeho okolí.
Hřbitov se nachází v kopcích mezi městečky Guidonia a Montecelio, které je položeno na kopci a se svojí pevností se vypíná vysoko nad okolní kraj. Mohli jsme se tak potěšit nádhernými scenériemi počínajícího podzimu.

Valná hromada ČNS 12. – 15. října 2020

Valná hromada ČNS 12. - 15. října 2020

Ve dnech 12. – 15. října 2020 se v poutním domě Velehrad konalo setkání Valné hromady Českého náboženského střediska Velehrad. Samotného jednání se v úterý 13.10. zúčastnilo v sále Velehradu 5 členů sídlících v Římě a přijeli také P. Špaček a paní Jobová ze Švýcarska. K jednání se ale díky technice mohli připojit další členové prostřednictvím videokonference. V odpoledních hodinách se členové díky přenou prostřednictvím ZOOMu mohli vydat na prohlídku nově rekonstruované budovy C. V malém společenství přítomných panovala srdečná a přátelská atmosféra. Ve čtvrtek jsme společně navštívili cisterciácké opatství Casamari, které se připravuje na blahořečení českého rodáka Dominika Zavřela a jeho 5 druhů zavražděných francouzskými vojáky 13. května 1799.

Slavnost sv. Václava v Bazilice sv. Petra

Slavnost sv. Václava v Bazilice sv. Petra

Slavnost sv. Václava a současně i 52 let existence poutního domu Velehrad v Římě jsme spolu s krajany žijícími i studujícími v Římě oslavili při mši sv. v Bazilice sv. Petra. V 7:15 hod. jsme se sešli u oltáře sv. Josefa, kde mši sv. spolu s českými kněžími působícími v Římě sloužil český rodák kardinál Michael F. Czerny, SJ. Mše sv. byla sloužena v češtině a pan kardinál také česky kázal. V promluvě se věnoval tématu, které je mu blízké a to je solidarita s nejslabšími, s lidmi odsunutými na okraj společnosti. Na uskutečnění celé slavnosti měl velký podíl pan velvyslanec Václav Kolaja, který se s manželkou mše sv. také aktivně účastnil.

Po mši sv. jsme v průvodu přešli k oltáři sv. Václava, kde následovala modlitba za národ a zpěv Svatováclavského chorálu.

Generální audience 2. září 2020

Generální audience 2. září 2020

Ve středu 2.9. se po půl roce opět konala generální audience, které jsme se také zúčastnily. Uskutečnila se na hlavním nádvoří Apoštolského paláce, nesoucím jméno svatého papeže Damase (305-384). Na toto náměstí jsme vystoupaly po schodišti do úrovně 2. patra. Zde začínají oficiální návštěvy státních představitelů, velvyslanců, biskupů přicházejících ad limina apostolorum, a procházejí tudy účastníci zvláštních papežských audiencí, konaných v některém ze sálů Apoštolského paláce. Každý rok, 6. května, zde skládají přísahu noví rekruti Švýcarské gardy.

Papež František přijel na náměstí v automobilu a s bezprostředností se vydal mezi přítomné věřící, kterých bylo pár set – vybavených rouškami – aby je ze vzdálenosti 2 metrů pozdravil. Generální audience by se měly opět konat každou středu.

Z událostí července 2020

Z událostí července 2020

Prázdninový měsíc červenec byl plný událostí. Závěrečné setkání všech osob odpovědných za stavbu budovy C oficiálně ukončilo stavební práce a budova nyní čeká na kolaudaci. Provizorně byla zařízena nová kaple, která již může sloužit komunitě Velehradu a jeho hostům. Od 11. do 18. července 2020 jsme přivítali autobusový zájezd aktivních seniorů se svými vnoučaty, kteří si kromě prohlídky města a vychutnání slunce u moře připravili a nacvičili několik scének, aby všem zpestřili jeden z večerů.