Koledníci ze Slovenska

Tříkráloví koledníci ze Slovenska

Na přelomu starého a nového roku 2018/2019 byli u nás ubytování koledníci ze Slovenska, kteří si přijeli do Říma pro požehnání Svatého Otce. Toto požehnání uděluje Sv. Otec tříkrálovým koledníkům z celého světa při mši sv. 1. ledna. V naplněném programu si 31. prosince našli čas, aby zazpívali a zahráli i komunitě Velehradu.

Stěhování budovy C

Stěhování a bourání příček v budově C

Příprava budovy C pro rekonstrukci vrcholí. Na svátek sv. Lucie 13.12. jsme přestěhovali kapli do nových, i když provizorních prostor. Ve středu 19.12. za pomoci o. rektora Czudka a technika z Nepomucena proběhl odvoz nábytku a dalších věcí, které bude možné použít v nových prostorách, k dočasnému uskladnění v Nepomucenu. Hned 7. ledna nastoupila stavební firma a s velkým nasazením se pustila do bouracích prací.

Pro jednotlivce a malé skupiny

Nabídka 2-4 denního putování po městě Římě s průvodcem. Termín pouti záleží na Vašem výběru a kapacitě domu. Program pak dohodneme na základě Vašich potřeb a našich možností v daném termínu.

  1. Pouť do sedmi římských kostelů (Sette chiese)

      Tradice putování po sedmi římských bazilikách (San Pietro, San Paolo, San Sebastiano, San Giovanni in Laterano, Santa Croce, San Lorenzo a Santa Maria Maggiore),  pochází z 16. století
od florentského kněze sv. Filipa Neriho. Putování bylo původně rozděleno do dvou dnů, ale fyzicky zdatnější ji zvládnou během jednoho dne.

  1. Mariánský Řím – návštěva mariánských míst vyjadřujících důvěru k P. Marii v různých potřebách
  2. Po stopách apoštolů Petra a Pavla
  3. Po stopách svatých
  4. Po stopách prvokřesťanských mučedníků

 

Po stopách svatých

Po stopách svatých 16. - 18.11.2018

Ve dnech 16.-18.listopadu 2018 se čtyři poutnice vydaly spolu se sr. Lucií po stopách svatého Petra a Pavla v Římě. Navštívily jejich baziliky a také další chrámy nesoucí připomínku jejich působení a života prvotní cíkve v Římě.

Procházka po městě Římě s průvodcem

Procházka trvající 4 hodiny až 1 den.

  1. Raně křesťanské mozaiky
  2. Caravaggio v Římě
  3. České stopy v Římě
  4. Po stopách Karla IV.
  5. Po stopách některého římského světce s návštěvou jeho pokojů –  Sv. Ignác z Loyoly, Sv. Jan Bosco, Sv. Filip Neri, Sv. Josef Kalasanský, Sv. Stanislav Kostka

 

 

Nabídka pro farnosti

Zajistíme vám dopravu z letiště, ubytování a stravu, po dohodě s vámi vytvoříme program, který by odpovídal zájmům a potřebám vašeho společenství a zajistíme vám provázení buď certifikovaným průvodcem nebo našimi službami.

NABÍDKA PRO FARNOSTI

1. Organizace farní pouti

2. Program pro katechumeny

3. Program pro biřmovance

Valná hromada – listopad 2018

Valná hromada - listopad 2018

Ve dnech 6. – 9.11.2018 se v římském Velehradě sešli členové Valné hromady na své pravidelné výroční schůzi. Připomněli si 50. výročí založení ČNS. Hlavním tématem byly zapracované změny do nových Stanov a také financování začínající rekonstrukce poslední části domu na Via delle Fornaci. Při každodenní společné mši sv. jsme vzpomněli na zemřelé členy Valné hromady a dobro, které bylo prostřednictvím poutního domu vykonáno. Vyprošovali jsme Boží požehnání i do dalších 60 let Velehradu.

Došlo i na přátelské chvíle při posezení u vína ve Frascati, které svým vyprávěním a vtipy zpestřoval P. Roule z římského Nepomucena.

Slavnost 50 let existence Centra Velehrad

Slavnost 50 let existence Centra Velehrad v Římě

V pátek 28.9.2018 jsme si při mši svaté v Bazilice sv. Petra připomněli 50. výročí založení Českého náboženského střediska v Římě. Hlavním celebrantem byl předseda ČNS Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. Přede mší svatou Mons. Vokál požehnal pamětní desku v kryptě baziliky na místě, kde po několik desetiletí spočívaly tělesné ostatky kardinála Berana. V závěru mše svaté následovala modlitba u oltáře sv.Václava v bazilice. Modlitba byla zakončena zpěvem chorálu Svatý Václave a české národní hymny.
Po mši svaté následovalo přátelské setkání s občerstvením v Centru Velehrad na Via delle Fornaci 200. Setkání bylo zahájeno společnou modlitbou a požehnáním Mons. Vokála a pokračovalo v přátelských rozhovorech u připraveného občerstvení.

PROGRAMY PRO POUTNÍKY – podzim 2018

Mariánský Řím

pátek 12. – pondělí 15.10. (3 noci)    cena 100€

Duchovní program formou putování po mariánských místech – Santa Maria Maggiore, Santa Maria in Aracoeli, Santa Maria del Popolo, Santa Maria in Trastevere s duchovním zamyšlením a modlitbou.

V ceně je ubytování se snídaní a služba průvodce (není zahrnut poplatek městu 3,50€ za osobu a noc)

 


     Po stopách apoštolů Petra a Pavla

   čtvrtek 15. – neděle 18.11. (3 noci)    cena 100€

    Duchovní program s návštěvou mnoha míst spojených v Římě se sv. Petrem a Pavlem. Přiblížení života a víry těchto  sloupů církve.

    V ceně je ubytování se snídaní a služba průvodce (není zahrnut poplatek městu 3,50€ za osobu a noc).

 

 

Adventní Řím     čtvrtek7.12. – neděle 10.12. (3 noci)          cena 75€    

   Adventní duchovní obnova formou putování po bazilikách Říma s duchovním zamyšlením a modlitbou. Možnost návštěvy adventních trhů.

   V ceně je zahrnuto ubytování se snídaní a služba průvodce (není zahrnut poplatek městu 3,50€ za osobu a noc).

     Vánoční Řím

     středa 27.12. – sobota 30.12. (3 noci) cena 75€

     Možnost ztišit se a zastavit v krásných dnech Vánoc, prožít několik dní ve Věčném městě – zastavit se u relikvie jesliček z  Betléma v Santa Maria Maggiore, navštívit římské betlémy.

    V ceně je zahrnuto ubytování se snídaní a služba průvodce (není zahrnut poplatek městu 3,50€ za osobu a noc). 

Velvyslanec Václav Kolaja

První návštěva nového velvyslance České republiky při Svatém Stolci Mgr. Václava Kolaji na Velehradě

V pátek 11.5.2018 v rámci poznávání “českých ostrůvků” v Římě náš poutní dům navštívil nový velvyslanec ČR při Svatém Stolci Mgr. Václav Kolaja. Nejprve se sešel s komunitou Velehradu k přátelskému popovídání o činnosti Velehradu a možné spolupráci a pak si také prostory domu v doprovodu otce Pavla prohlédnul.