Valná hromada 2023

Valná hromada 2023

V týdnu od 16.10.2023 se konalo v prostorách Poutního domu výroční zasedání Valné hromady ČNS Velehrad. Zahajovací mši sv. předsedal pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, který se po celý měsíc jako delegát České biskupské konference účastnil synody o synodalitě ve Vatikánu. Poutní dům Velehrad mu s radostí vytvářel zázemí v tomto poslání, stejně jako paní Monice Klimentové, tiskové mluvčí ČBK.

K jednání valné hromady se sešla asi dvacítka členů ČNS jak z řad těch římských, tak žijících v České republice nebo v zahraničí, jiní se připojili on-line. Společně se ohlíželi za děním uplynulého roku, reflektovali ho, dívali se do budoucnosti a hledali, jak by mohl Poutní dům ještě lépe naplňovat své poslání. V neposlední řadě byl prostor pro milá přátelská setkání, zvláště při čtvrtečním výletu do Greccia a Fonte Colombo. Obojí jsou místa spojená se sv. Františkem z Assisi a letošním výročím 800 let od jeho prvních jesliček právě v Grecciu a sepsání řehole ve Fonte Colombo. Nesměla chybět ani tradiční zastávka ve Frascati. Společenství výletníků či poutníků obohatili i jejich přátelé, kteří spolu s nimi do Říma přijeli.

55 let Velehradu

55 let Velehradu

O slavnosti sv. Václava oslavil Poutní dům Velehrad 55 let svého trvání. K půlkulatým narozeninám „dostal“ poutní zájezd z farnosti Ostrava-Zábřeh (organizovaný CK Křížek), které se intenzivně věnovaly sestry po celý „narozeninový“ týden. Ostravští doprovodili svého biskupa Martina Davida k celebraci pontifikální mše sv. u příležitosti slavnosti českého národního patrona v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Tato mše sv. patří k tradičním příležitostem setkání českých poutníků i krajanů a je každoročně zaštiťována a organizována velvyslanectvím ČR u Svatého stolce v osobě pana velvyslance Václava Kolaji. Ten také pozval všechny přítomné české poutníky na terasu našeho Poutního domu na minikoncert sboru Ondrášek z Nového Jičína, který před tím doprovázel mši sv., nechybělo bohaté občerstvení. Setkání v krásné přátelské atmosféře se kromě asi stovky ostravských poutníků zúčastnil i jejich o. biskup David, pozvání přijal i bývalý nuncius v Praze arcibiskup Leanza a mnozí z krajanů žijících v Římě.

O téměř měsíc později v návaznosti na zmíněné výročí domu využilo velvyslanectví prostoru sálu u recepce k seznámení rodinných příslušníků diplomatů působících u Svatého stolce s životem zakladatele Poutního domu a velkého českého svědka víry kardinála Josefa Berana, kandidáta blahořečení.