Listopad 2016

Modlitba za národ v kryptě Baziliky sv. Petra v Římě

U příležitosti 27. výročí svatořečení Anežky České a umístění její sochy do Kaple národů v kryptě Baziliky sv. Petra vedl v pátek 11.11.2016 v této kapli P. Jaromír Zádrapa modlitby za český národ. Tuto slavnost uspořádalo Velvyslanectví ČR při Svatém Stolci zastoupené paní JUDr. et PhDr. Zuzanou Válkovou.