Nabídka programů – jaro 2018

Postní doba v Římě neděle 11. - středa 14.3.  (3 noci)    cena 100€

Možnost ztišit se a zastavit v době postní u relikvií Ježíšova utrpení, které sv. Helena nechala přenést do Říma. Návštěva Baziliky sv. Kříže Jeruzalémského s modlitbou křížové cesty, Svatých schodů, kostela sv. Praxedy se sloupem bičování.

V ceně je ubytování se snídaní a služba průvodce (není zahrnut poplatek městu 3,50€ za osobu a noc). Česká zastavení v Římě pondělí 14. - čtvrtek 17.5.  (3 noci)    cena 100€ Již od dob Karla IV. zanechal český národ v Římě řadu stop, které ukazují   na hluboký vztah našeho národa k Věčnému městu a jeho duchovní i kulturní bohatství. Společně se podíváme na místa spojená s úctou k českým světcům i k domu, který celá staletí sloužil poutníkům. Na slavnost sv. Jana Nepomuckého také navštívíme papežskou kolej Nepomucenum, kde studují čeští a moravští bohoslovci. V ceně je ubytování se snídaní a služba průvodce (není zahrnut poplatek městu 3,50€ za osobu a noc). Mariánský Řím neděle 27. - středa 30.5. (3 noci)   cena 100€ Duchovní program formou putování po mariánských místech – Santa Maria Maggiore, Santa Maria in Aracoeli, Santa Maria del Popolo, Santa Maria in Trastevere s duchovním zamyšlením a modlitbou. V ceně je ubytování se snídaní a služba průvodce (není zahrnut poplatek městu 3,50€ za osobu a noc)   Po stopách apoštolů Petra a Pavla středa 27. - sobota 30.6. (3 noci)    cena 100€ Duchovní program s návštěvou mnoha míst spojených v Římě se sv. Petrem a Pavlem. Přiblížení života a víry těchto sloupů církve. Setkání s papežem  Františkem při slavnostní mši sv. na svatopetrském náměstí. V ceně je ubytování se snídaní a služba průvodce (není zahrnut poplatek městu 3,50€ za osobu a noc).