Návštěva českých a moravských biskupů ad limina

Návštěva biskupů Ad limina

Ve dnech 7. - 14.listopadu 2021 hostil poutní dům české a moravské biskupy při jejich návštěvě ad limina. V pondělí 8.11. se konala vernisáž výstavy o P. Bulovi a P. Drbolovi, která je umístěna v sále Velehradu. Měli jsme možnost účastnit se mší sv. s biskupy v hlavních bazilikách a ve čtvrtek byla mše sv. sloužena v kapli Velehradu. Po ní se biskupové setkali se Sv. Otcem a předali mu také dary, jedním z nich byl i skleněný relikviář s ostatky sv. Zdislavy. V sobotu 13.11. biskupové společně s dalšími putovali autobusem do Assisi, kde v bazilice sv. Kláry byla sloužena mše sv. ze svátku sv. Anežky České. Jednou ze zastávek byl i kostelík s tombou bl. Carla Acutise.