Ochutnávka požehnaného piva

Ochutnávka požehnaného piva

Milou tradicí se stává milé setkání při každoroční ochutnávce požehnaného plzeňského piva na terase Poutního domu Velehrad. Letos ji Velvyslanectví ČR u Svatého stolce pořádalo odpoledne 11.4., účastnili se členové diplomatického sboru, lidé ve vatikánských službách, bývalý nuncius v České republice Mons. Leanza a zástupci českého společenství v Římě. Zahajovací řeč i symbolické naražení dřevěného soudku připadlo panu velvyslanci Václavu Kolajovi za pomoci „nejpomazanějšího“ odborníka, emeritního vrchního sládka pana Berky. Atmosféra za slunného počasí byla více jak přátelská.

Velikonoce na Velehradě

Velikonoce na Velehradě

Velikonoční triduum, jímž zpřítomňujeme a znovu prožíváme centrální tajemství víry, tedy vykupitelské utrpení, smrt a vzkříšení Krista, mělo letos v našem domě jedinečnou atmosféru. Skupina slovenských poutníků vedená Mons. Spišákem z Košické arcidiecéze sice nebyla u nás ubytovaná, ale slavila tuto liturgii u nás a s námi. O Velkém pátku tak mohl zástup přítomných uctít triumf kříže, na Bílou sobotu večer světlo svic při obnově křestních slibů prozářilo celý recepční sál, který se proměnil v kapli, a velikonoční Aleluja! rozeznělo celý dům... O Božím hodu velikonočním se většina přítomných vydala na papežskou mši sv. na náměstí sv. Petra a následné požehnání Urbi et Orbi.