Malování

Malování - červen 2021

Ještě před příjezdem nové vlny poutníků se podařilo uskutečnit dlouho plánované vymalování jídelny, sálku kardinála Špidlíka a několika pokojů. Z Prahy přijel malíř pan Ludvík Svoboda, který se pečlivě a s radostí ujal úkolu a ve dnech 7. - 17.6.2021 provedl malířské práce.