Stěhování budovy C

Stěhování a bourání příček v budově C

Příprava budovy C pro rekonstrukci vrcholí. Na svátek sv. Lucie 13.12. jsme přestěhovali kapli do nových, i když provizorních prostor. Ve středu 19.12. za pomoci o. rektora Czudka a technika z Nepomucena proběhl odvoz nábytku a dalších věcí, které bude možné použít v nových prostorách, k dočasnému uskladnění v Nepomucenu. Hned 7. ledna nastoupila stavební firma a s velkým nasazením se pustila do bouracích prací.

Po stopách svatých

Po stopách svatých 16. - 18.11.2018

Ve dnech 16.-18.listopadu 2018 se čtyři poutnice vydaly spolu se sr. Lucií po stopách svatého Petra a Pavla v Římě. Navštívily jejich baziliky a také další chrámy nesoucí připomínku jejich působení a života prvotní cíkve v Římě.

Valná hromada – listopad 2018

Valná hromada - listopad 2018

Ve dnech 6. - 9.11.2018 se v římském Velehradě sešli členové Valné hromady na své pravidelné výroční schůzi. Připomněli si 50. výročí založení ČNS. Hlavním tématem byly zapracované změny do nových Stanov a také financování začínající rekonstrukce poslední části domu na Via delle Fornaci. Při každodenní společné mši sv. jsme vzpomněli na zemřelé členy Valné hromady a dobro, které bylo prostřednictvím poutního domu vykonáno. Vyprošovali jsme Boží požehnání i do dalších 60 let Velehradu.

Došlo i na přátelské chvíle při posezení u vína ve Frascati, které svým vyprávěním a vtipy zpestřoval P. Roule z římského Nepomucena.

Slavnost 50 let existence Centra Velehrad

Slavnost 50 let existence Centra Velehrad v Římě

V pátek 28.9.2018 jsme si při mši svaté v Bazilice sv. Petra připomněli 50. výročí založení Českého náboženského střediska v Římě. Hlavním celebrantem byl předseda ČNS Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. Přede mší svatou Mons. Vokál požehnal pamětní desku v kryptě baziliky na místě, kde po několik desetiletí spočívaly tělesné ostatky kardinála Berana. V závěru mše svaté následovala modlitba u oltáře sv.Václava v bazilice. Modlitba byla zakončena zpěvem chorálu Svatý Václave a české národní hymny.
Po mši svaté následovalo přátelské setkání s občerstvením v Centru Velehrad na Via delle Fornaci 200. Setkání bylo zahájeno společnou modlitbou a požehnáním Mons. Vokála a pokračovalo v přátelských rozhovorech u připraveného občerstvení.

Velvyslanec Václav Kolaja

První návštěva nového velvyslance České republiky při Svatém Stolci Mgr. Václava Kolaji na Velehradě

V pátek 11.5.2018 v rámci poznávání "českých ostrůvků" v Římě náš poutní dům navštívil nový velvyslanec ČR při Svatém Stolci Mgr. Václav Kolaja. Nejprve se sešel s komunitou Velehradu k přátelskému popovídání o činnosti Velehradu a možné spolupráci a pak si také prostory domu v doprovodu otce Pavla prohlédnul.

Jaro na Velehradě

Jaro 2018 na Velehradě

Ještě 18. února 2018 na naší zahrádce dozrávaly citrony a mandloně byly plné květů a včel. 26. února všechno pokryla vrstva čerstvého sněhu, který se udržel dva dny.

Assemblea

Setkání členů asociace Českého náboženského střediska Velehrad 2017

Ve dnech 6. - 11.11.2017 se v našem domě konalo pravidelné setkání asociace Českého náboženského střediska Velehrad. Kromě jednání o činnosti Velehradu v uplynulém roce a o plánované rekonstrukci budovy C, navštívili členové asociace také vatikánské zahrady a společně slavili mši svatou v blízkosti hrobu kardinála Berana. K přátelskému setkání se našel čas i na výletě do Frascati.

Listopad 2016

Modlitba za národ v kryptě Baziliky sv. Petra v Římě

U příležitosti 27. výročí svatořečení Anežky České a umístění její sochy do Kaple národů v kryptě Baziliky sv. Petra vedl v pátek 11.11.2016 v této kapli P. Jaromír Zádrapa modlitby za český národ. Tuto slavnost uspořádalo Velvyslanectví ČR při Svatém Stolci zastoupené paní JUDr. et PhDr. Zuzanou Válkovou.