Pro jednotlivce a malé skupiny

Nabídka 2-4 denního putování po městě Římě s průvodcem. Termín pouti záleží na Vašem výběru a kapacitě domu. Program pak dohodneme na základě Vašich potřeb a našich možností v daném termínu.

  1. Pouť do sedmi římských kostelů (Sette chiese)

      Tradice putování po sedmi římských bazilikách (San Pietro, San Paolo, San Sebastiano, San Giovanni in Laterano, Santa Croce, San Lorenzo a Santa Maria Maggiore),  pochází z 16. století
od florentského kněze sv. Filipa Neriho. Putování bylo původně rozděleno do dvou dnů, ale fyzicky zdatnější ji zvládnou během jednoho dne.

  1. Mariánský Řím – návštěva mariánských míst vyjadřujících důvěru k P. Marii v různých potřebách
  2. Po stopách apoštolů Petra a Pavla
  3. Po stopách svatých
  4. Po stopách prvokřesťanských mučedníků