Nabídka pro farnosti

Zajistíme vám dopravu z letiště, ubytování a stravu, po dohodě s vámi vytvoříme program, který by odpovídal zájmům a potřebám vašeho společenství a zajistíme vám provázení buď certifikovaným průvodcem nebo našimi službami.

NABÍDKA PRO FARNOSTI

1. Organizace farní pouti

2. Program pro katechumeny

3. Program pro biřmovance