The works on the construction of the building C – November 2019

The works on the construction of the building C - November 2019

Despite rainy weather, works on the building C have progressed significantly in November. Plasters and paving on the floors, bathroom tiles in future rooms and offices as well as electricity distribution were completed. Sanitary technology is gradually installed. The terrace above the future reception was insulated and laid new tiles. The floor in the hall and the future chapel were concreted and prepared for laying tiles. Two boilers in the technical room are waiting to be connected to supply the house with hot water. The company installed a new railing on the first floor gallery.

The pilgrimage of the group “Matice radhostska” (Czech republic)

The pilgrimage of the group "Matice radhostska" (Czech republic) 28.11. - 1.12.2019

Ve dnech 28.11.  až 1.12. hostil Velehrad členy Matice radhošťské, kteří přijeli na pouť u příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila v Římě. Sestry Marie, Markéta a o. Jaromír Zádrapa provedli poutníky římskými bazilikami i katakombami. Ústředním bodem pouti byla modlitba a položení věnce v bazilice sv. Klimenta, kde je hrob a také relikviář s ostatky apoštola národů sv. Cyrila.