Zřizovatel

Duchovně-kulturní centrum pro poutníky „Centrum Velehrad“ je součástí asociace Českého Náboženského Střediska Velehrad, která má v domě sídlo. Naše vize vychází z původních úmyslů Josefa kardinála Berana a jeho touhy pomáhat církvi ve vlasti a také poutníkům v Římě. Vytváříme místo pro poutníky, kde se mohou povzbudit ve víře a zakusit společenství církve; doprovázíme je po svatých místech, aby prostřednictvím jejich krásy objevovali poklady víry.

Historie

Na sv. Václava, 28. září 1968 Svatý stolec oficiálně schválil statut Českého náboženského střediska Velehrad. Ve stanovách, které napsal sám kardinál Beran, se jasně zračí jeho úmysl: „Dát duchovní pomoc českým věřícím katolíkům žijícím mimo vlast, aby neztratili národní identitu a drahocenný poklad křesťanské víry a také podporovat věřící v domově”. Za tímto účelem kardinál založil místo, které má být současně „domovem“ a „ateliérem“. Místo, kde se pracuje, žije, kde se hledají a uskutečňují iniciativy, které lépe odpovídají požadavkům doby a potřebám lidí.

Současnost

Dnes Centrum Velehrad navazuje na tradici poutního domu, jak byl formován v historii, nicméně usiluje v duchu nové evangelizace o zprostředkování setkání poutníka s živou církví. Mimo ubytování poutníků poskytujeme průvodcovské služby s odborným výkladem, je-li to žádáno, organizujeme program poutí včetně audience se Svatým Otcem, pořádáme kulturní akce a exercicie.

Poslání

Dům má být nejen bezpečným zázemím pro poutníky zajišťujícím ubytování a stravu, ale má se aktivně podílet na evangelizaci a duchovní formaci. To se děje prostřednictvím organizace poutí, duchovní službou, exerciciemi, pořádáním kulturních akcí. Dům nadále slouží z úcty ke svému zakladateli i slovenským poutníkům.