Exercicie biskupů a požehnání poutního domu

Exercicie biskupů a požehnání poutního domu

Ve dnech 7. – 12.3.2022 hostil poutní dům české a moravské biskupy, kteří se zde účastnili společných exercicií. Ty jim dával P. Radek Tichý, který přednáší liturgiku na KTF v Praze. Kromě návštěvy řady bazilik a kostelů se mohli obohatit i přednáškami dalších hostů. V sobotu 12.3. pak po mši sv. požehnal olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Mons. Jan Graubner nově rekonstruovaný areál. Slavnosti se zúčastnili i architekti Ing. Nuccio, Ing. Cherubini, Ing. Bianchi, vedoucí stavební firmy A. Paolantoni i P. Jaromír Zádrapa, který stál u počátku rekonstrukce.

Návštěva českých a moravských biskupů ad limina

Návštěva biskupů Ad limina

Ve dnech 7. – 14.listopadu 2021 hostil poutní dům české a moravské biskupy při jejich návštěvě ad limina. V pondělí 8.11. se konala vernisáž výstavy o P. Bulovi a P. Drbolovi, která je umístěna v sále Velehradu. Měli jsme možnost účastnit se mší sv. s biskupy v hlavních bazilikách a ve čtvrtek byla mše sv. sloužena v kapli Velehradu. Po ní se biskupové setkali se Sv. Otcem a předali mu také dary, jedním z nich byl i skleněný relikviář s ostatky sv. Zdislavy. V sobotu 13.11. biskupové společně s dalšími putovali autobusem do Assisi, kde v bazilice sv. Kláry byla sloužena mše sv. ze svátku sv. Anežky České. Jednou ze zastávek byl i kostelík s tombou bl. Carla Acutise.

Valná hromada 2021

Valná hromada 2021

Ve dnech 11. a 12. října 2021 se v poutním domě uskutečnila Valná hromada sdružení Velehrad. I letos opatření související s vlnou koronaviru znemožnilo většině členů osobní účast. Sešli se “místní”, z Německa přijel o. Bohuslav Švehla a z ČR o. Hynek Šmerda. Díky telemostu jsme se ale mohli propojit i dalšími členy v Americe, Švýcarsku a samozřejmě především v České republice. Čas na setkání si našli i tři biskupové. Setkání přineslo nové podněty především v oblasti propagace poutního domu. Čas byl i na přátelské setkání u společného oběda a někteří přijali pozvání i k tradičnímu čtvrtečnímu výletu.

Svatý Václav 2021

Svatý Václav 2021

Na Slavnost Sv. Václava se čeští poutníci sešli v Bazilice sv. Petra, kde slovenský kardinál Jozef Tomko slavil společně s přítomnými kněžími mši sv. Kromě bohoslovců z Nepomucena sloužili u oltáře i dva malí ministranti Timotej a Václav se svým tatínkem. Po mši sv. jsme pak patrona české země uctili modlitbou a zpěvem Svatováclavského chorálu u oltáře sv. Václava v bazilice.

Malování

Malování - červen 2021

Ještě před příjezdem nové vlny poutníků se podařilo uskutečnit dlouho plánované vymalování jídelny, sálku kardinála Špidlíka a několika pokojů. Z Prahy přijel malíř pan Ludvík Svoboda, který se pečlivě a s radostí ujal úkolu a ve dnech 7. – 17.6.2021 provedl malířské práce.

Cisterciáci z Vyššího Brodu

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Cistercensi di Vyšší Brod

In occasione della beatificazione del martire e del cistercense ceco P. Dominik Zavřel, la casa di pellegrinaggio ha ospitato il priore del monastero di Vyšší Brod, P. Justin Berka, e i suoi due confratelli, che giovedì 15 aprile 2021 sono venuti con P. Ettler. Sabato 17.4. hanno partecipato alla celebrazione della beatificazione nell’abbazia cistercense di Casamari, a circa 115 km da Roma, dove viveva P. Zavřel e dove è stato picchiato come martire dell’Eucaristia dai soldati francesi insieme ad altri cinque confratelli.

Cisterciáci z Vyššího Brodu

U příležitosti blahořečení mučedníka a českého cisterciáka P. Dominika Zavřela poskytl poutní dům ubytování převorovi kláštera ve Vyšším Brodě P. Justinu Berkovi a jeho dvěma spolubratřím, kteří spolu s P. Ettlerem na tuto slavnost přijeli ve čtvrtek 15.4.2021. V sobotu 17.4. se účastnili slavnosti blahořečení v cisterciáckém opatství Casamari asi 115 km od Říma, kde P. Zavřel působil a kde byl jak mučedník eucharistie ubit francouzskými vojáky spolu s dalšími pěti spolubratry.

Cistercians from Vyšší Brod

On the occasion of the beatification of the martyr and the Czech Cistercian P. Dominik Zavřel, the pilgrimage house provided accommodation to the prior of the monastery in Vyšší Brod, P. Justin Berka, and his two confreres, who came to the celebration with P. Ettler on Thursday, April 15, 2021. On Saturday 17.4. took part in the celebration of the beatification in the Cistercian abbey of Casamari, about 115 km from Rome, where P. Zavřel worked and where he was beaten as a martyr of the Eucharist by French soldiers together with five other confreres.

Truhláři z Moravy

Truhláři z Moravy

Od podzimu 2020 se v Nosislavi na Moravě vyráběl nábytek pro záristii nové kaple na Velehradě. Současná přísná opatření umožňují pracovní cesty a tak se podařilo uskutečnit převoz nábytku a také klekátek vyrobených v Olomouci. Tři pracovníci nejen sestavili nový nábytek, ale pomohli i zavěsit obrázky v nové části a vystěhovat starý archiv. Dům už je zase o něco připravenější pro příjezd poutníků.

Tříkrálové požehnání domu

Tříkrálové požehnání domu

Díky ochotě vicerektora papežské koleje Nepomucenum, otce Vojtěcha Novotného, se i navzdory karanténním opatřením mohlo uskutečnit požehnání domu na svátek Zjevení Páně – Tří králů. Do vykuřování a modlitby za dům se zapojila i rodina pana velvyslance ČR při Svatém Stolci, pana Václava Kolaji. Díky nim jsme mohli požehnání do nového roku roznést do všech prostor domu. Protože letos nemohla přijet skupina z Brna, která v tuto dobu každoročně Řím navštěvuje, spojily jsme se alespoň s některými z nich prostřednictvím videokonference a provedly jsme je domem on-line.

Vánoční Řím a Assisi

Vánoce v Římě a Assisi

V době Vánoc roku 2020 bude díky karanténním opatřením obtížné navštívit Řím i další krásná italská města. Tak se s Vámi chceme podělit o fotografie z našich procházek ať už vánočně vyzdobeným Římem nebo téměř prázdným městem Assisi. V Assisi jsme kromě Bazilik sv. Františka a sv. Kláry navštívily i kostel Santuario della Spogliazione s tombou nového blahoslaveného “ajťáka” Carlo Acutise.