Národní pouť ke 30. výročí svatořečení sv. Anežky České – listopad 2019

Národní pouť a Valná hromada ČNS - listopad 2019

Ve dnech 11. – 13. listopadu 2019 se v Římě konala česká národní pouť jako poděkování za 30 let od svatořečení sv. Anežky České. Na tuto pouť přijeli také krajané z Německa a Švýcarska, kteří byli ubytováni v poutním domě Velehrad. V úterý 12.11. odpoledne se konala Valná hromada Českého náboženského střediska Velehrad. V průběhu jednání byly přijaty nové stanovy a zvolen předseda a členové výboru ČNS. Členové byli rovněž seznámeni s ekonomickou situací sdružení.

Share this post