Cisterciáci z Vyššího Brodu

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Cistercensi di Vyšší Brod

In occasione della beatificazione del martire e del cistercense ceco P. Dominik Zavřel, la casa di pellegrinaggio ha ospitato il priore del monastero di Vyšší Brod, P. Justin Berka, e i suoi due confratelli, che giovedì 15 aprile 2021 sono venuti con P. Ettler. Sabato 17.4. hanno partecipato alla celebrazione della beatificazione nell’abbazia cistercense di Casamari, a circa 115 km da Roma, dove viveva P. Zavřel e dove è stato picchiato come martire dell’Eucaristia dai soldati francesi insieme ad altri cinque confratelli.

Cisterciáci z Vyššího Brodu

U příležitosti blahořečení mučedníka a českého cisterciáka P. Dominika Zavřela poskytl poutní dům ubytování převorovi kláštera ve Vyšším Brodě P. Justinu Berkovi a jeho dvěma spolubratřím, kteří spolu s P. Ettlerem na tuto slavnost přijeli ve čtvrtek 15.4.2021. V sobotu 17.4. se účastnili slavnosti blahořečení v cisterciáckém opatství Casamari asi 115 km od Říma, kde P. Zavřel působil a kde byl jak mučedník eucharistie ubit francouzskými vojáky spolu s dalšími pěti spolubratry.

Cistercians from Vyšší Brod

On the occasion of the beatification of the martyr and the Czech Cistercian P. Dominik Zavřel, the pilgrimage house provided accommodation to the prior of the monastery in Vyšší Brod, P. Justin Berka, and his two confreres, who came to the celebration with P. Ettler on Thursday, April 15, 2021. On Saturday 17.4. took part in the celebration of the beatification in the Cistercian abbey of Casamari, about 115 km from Rome, where P. Zavřel worked and where he was beaten as a martyr of the Eucharist by French soldiers together with five other confreres.

Share this post