Předjaří v Římě

Předjaří v Římě

Už od začátku února začíná pomalu rozkvétat příroda v Římě, a s ní „vzkvétá“ také poutní ruch v našem domě a celém Věčném městě. Začátkem měsíce připutovala skupina farníků ze Šumperka se svým farářem o. Slawomirem, jednou z účastnic byla prozatím nejstarší poutnice v našem domě paní Borisa (90), která s úctyhodnou lehkostí zvládla náročný program. Polovina února patří tradičně oslavám slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje, kteří jsou v římské církvi v kalendáři 14.2. Letošní slavnostní mši sv. u hrobu sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta organizovalo při zachování střídání různých slovanských národů Nepomucenum ve spolupráci s panem velvyslancem Kolajou, hlavním celebrantem byl administrátor olomoucké arcidiecéze o. biskup Nuzík. Poslední únorový víkend zažil Velehrad raritní zkušenost – sjely se mladé dominikánské sestry z různýc kongregací z celé Evropy a prožily formou konference s workshopy své formační setkání v sále recepce. V březnu se na Velehradě vystřídalo několik skupin školních i farních z různých koutů České i Slovenské republiky, východního i západního obřadu. Čas jarních prázdnin přivedl k nám celé rodiny i třeba babičky s vnoučaty…

Tváře muklovského Vatikánu

Výstava Tváře muklovského Vatikánu

Až do poloviny února bude možné shlédnout v prostorách Poutního domu Velehrad výstavu obrazů paní Barbory Pavelkové, působící pod pseudonymem Claudi Ondok. Jedná se o portréty velkých osobností především české  katolické církve, vězněných v komunistických kriminálech, osobností známějších i méně známých, kněží i laiků, mužů i žen, osobností církve oficiální i tzv. podzemní. Nechybí ani portrét o. Petra Ondoka, rodinného přítele, od něhož si malířka vypůjčila část svého uměleckého jména.

Výstava se koná pod záštitou českého velvyslance u Svatého stolce Václava Kolaji. Slavnostní vernisáž proběhla u příležitosti výročí Sametové revoluce a znovunabytí svobody 18.11.2022 za účasti členů diplomatického sboru i zástupců české komunity v Římě.

Farnost Valašské Klobouky v Římě

Farnost Valašské Klobouky v Římě

Mezi mnohými farními poutěmi, které v letošním roce hostil náš Poutní dům, zaujala originálním pojetím farnost z Valašských Klobouk. Pro velký zájem o společné prožití poutě do Říma se zde vystřídaly ve dvou turnusech dvě skupiny – nejprve 5.-8.11. poutníci, kteří přijeli autobusem, potom 9.-13.11. ti, kteří přicestovali letecky. Organizace poutě i provázení svých farníků se ujali jejich duchovní otcové. V obou skupinách se podařilo se vytvořit srdečnou atmosféru, kterou (nejen) zpěvem tradičních lidových písní zprostředkovali i dalším hostům Poutního domu Velehrad…

Assemblea 2022

Valná hromada 2022

V týdnu 17.-21.10. se konala každoroční valná hromada Českého náboženského střediska Velehrad. Po dvouleté pauze způsobené covidem se mohlo zase sejít více členů fyzicky, někteří se jednání zúčastnili on-line, mezi nimi i několik biskupů. Po vážných jednacích dnech nechyběla ani příležitost ke společnému prožití chvil modlitby i oddechu při výletě do Orvieta a Bolzeny na místa spojená s českým knězem Petrem a eucharistickým zázrakem, které se staly podnětem k zavedení slavnosti Božího Těla. K úplnosti společných zážitků posloužila zastávka ve Frascati.

Svatý Václav 28. 9. 2022

Svatý Václav 28.9.2022

Jako každoročně měla česká komunita v Římě příležitost spolu s poutníky z domova oslavit zemského patrona sv. Václava českou mší sv. v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Předsedat této liturgii přijel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v čele poutní skupiny svých diecézanů. Neopomněl připomenout, že nádherná vitráž Ducha Svatého v bazilice pochází rovněž z jeho diecéze. Poutní dům Velehrad měl tu čest poskytnout panu biskupovi a poutníkům z jeho diecéze pohostinství.

Po slavnostní mši sv. následoval tradiční průvod k oltáři sv. Václava se zpěvem Svatováclavského chorálu a české hymny. Při mši sv. koncelebrovali mnozí čeští kněží, nejen ti žijící v Římě, ale i ti, kteří připutovali z domova či odjinud. Hudební doprovod zajistila Teplická filharmonie spolu s Kühnovým smíšeným pěveckým sborem. Den poté provedly v Lateránské bazilice oratorium Nádech věčnosti u příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU.

Exercicie biskupů a požehnání poutního domu

Exercicie biskupů a požehnání poutního domu

Ve dnech 7. - 12.3.2022 hostil poutní dům české a moravské biskupy, kteří se zde účastnili společných exercicií. Ty jim dával P. Radek Tichý, který přednáší liturgiku na KTF v Praze. Kromě návštěvy řady bazilik a kostelů se mohli obohatit i přednáškami dalších hostů. V sobotu 12.3. pak po mši sv. požehnal olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Mons. Jan Graubner nově rekonstruovaný areál. Slavnosti se zúčastnili i architekti Ing. Nuccio, Ing. Cherubini, Ing. Bianchi, vedoucí stavební firmy A. Paolantoni i P. Jaromír Zádrapa, který stál u počátku rekonstrukce.

Návštěva českých a moravských biskupů ad limina

Návštěva biskupů Ad limina

Ve dnech 7. - 14.listopadu 2021 hostil poutní dům české a moravské biskupy při jejich návštěvě ad limina. V pondělí 8.11. se konala vernisáž výstavy o P. Bulovi a P. Drbolovi, která je umístěna v sále Velehradu. Měli jsme možnost účastnit se mší sv. s biskupy v hlavních bazilikách a ve čtvrtek byla mše sv. sloužena v kapli Velehradu. Po ní se biskupové setkali se Sv. Otcem a předali mu také dary, jedním z nich byl i skleněný relikviář s ostatky sv. Zdislavy. V sobotu 13.11. biskupové společně s dalšími putovali autobusem do Assisi, kde v bazilice sv. Kláry byla sloužena mše sv. ze svátku sv. Anežky České. Jednou ze zastávek byl i kostelík s tombou bl. Carla Acutise.

Valná hromada 2021

Valná hromada 2021

Ve dnech 11. a 12. října 2021 se v poutním domě uskutečnila Valná hromada sdružení Velehrad. I letos opatření související s vlnou koronaviru znemožnilo většině členů osobní účast. Sešli se "místní", z Německa přijel o. Bohuslav Švehla a z ČR o. Hynek Šmerda. Díky telemostu jsme se ale mohli propojit i dalšími členy v Americe, Švýcarsku a samozřejmě především v České republice. Čas na setkání si našli i tři biskupové. Setkání přineslo nové podněty především v oblasti propagace poutního domu. Čas byl i na přátelské setkání u společného oběda a někteří přijali pozvání i k tradičnímu čtvrtečnímu výletu.

Svatý Václav 2021

Svatý Václav 2021

Na Slavnost Sv. Václava se čeští poutníci sešli v Bazilice sv. Petra, kde slovenský kardinál Jozef Tomko slavil společně s přítomnými kněžími mši sv. Kromě bohoslovců z Nepomucena sloužili u oltáře i dva malí ministranti Timotej a Václav se svým tatínkem. Po mši sv. jsme pak patrona české země uctili modlitbou a zpěvem Svatováclavského chorálu u oltáře sv. Václava v bazilice.