Stavba budovy C – leden 2020

Stavba budovy C - leden 2020

Budova C už získala finální podobu. Dvůr je nově vydlážděn a pokoje zařízeny zčásti původním nábytkem a do několika pokojů byl doplněn nábytek nový. Jsou dokončována venkovní i vnitřní světla.  Intenzivní práce probíhají v budoucí kapli a v sále, které budou od sebe odděleny posuvnou stěnou. Dalším krokem pak bude zařízení nové recepce v prostorách sálu a přenesení všech systémů do nových prostor.

Poutníci z Brna a Ivančic

Poutníci z Brna a Ivančic 3. - 11.1.2020

Opět po roce paní Dr. Koudelková navštívila Řím se skupinou poutníků z Brna a okolí. Společně s nimi jsme se prošli po známých místech jako Bazilika svatého Petra, Bazilika svatého Vavřince, Aventin i po dalších, méně známých, – Hadriánova villa a Villa d’Este v Tivoli. Znovu jsme využili přítomnosti hostů a společně s nimi jsme na svátek Tří králů vykuřovali a vykropili dům, abychom si vyprosili požehnání pro příští rok.

Stavba budovy C – prosinec 2019

Stavba budovy C - prosinec 2019

V budově C byla dokončována výmalba, pokládání dlažeb a instalace svítidel a topení. Také nádvoří bylo vybetonováno a z větší části už je položena nová dlažba. Jsou vsazena okna a dveře a také venkovní žaluzie. Byla namontována nová brána, která bude mít automatické otevírání. Truhláři z Valašska přijeli smontovat a usadit nábytek, který během roku vyráběli v České republice. Na konečnou úpravu ještě čeká sál s budoucí kaplí.

Pouť Matice radhošťské

Pouť Matice radhošťské 28.11.- 1.12.2019

Ve dnech 28.11.  až 1.12. hostil Velehrad členy Matice radhošťské, kteří přijeli na pouť u příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila v Římě. Sestry Marie, Markéta a o. Jaromír Zádrapa provedli poutníky římskými bazilikami i katakombami. Ústředním bodem pouti byla modlitba a položení věnce v bazilice sv. Klimenta, kde je hrob a také relikviář s ostatky apoštola národů sv. Cyrila.

Stavba budovy C – listopad 2019

Stavba budovy C - listopad 2019

Přes deštivé počasí práce na budově C během listopadu  výrazně pokročily. Byly dokončeny omítky a dlažby na podlahách, obklady koupelen v budoucích pokojích a kancelářích a také rozvody elektřiny. Postupně je instalována sanitární technika. Terasa nad budoucí recepcí byla zaizolována a položena nová dlažba. Podlaha v sále a budoucí kapli byla vybetonována a připravena pro položení dlažby. Dva bojlery v technické místnosti čekají na připojení, aby mohly dům zásobovat teplou vodou. K ochozu v prvním patře firma namontovala nové zábradlí.

Národní pouť ke 30. výročí svatořečení sv. Anežky České – listopad 2019

Národní pouť a Valná hromada ČNS - listopad 2019

Ve dnech 11. – 13. listopadu 2019 se v Římě konala česká národní pouť jako poděkování za 30 let od svatořečení sv. Anežky České. Na tuto pouť přijeli také krajané z Německa a Švýcarska, kteří byli ubytováni v poutním domě Velehrad. V úterý 12.11. odpoledne se konala Valná hromada Českého náboženského střediska Velehrad. V průběhu jednání byly přijaty nové stanovy a zvolen předseda a členové výboru ČNS. Členové byli rovněž seznámeni s ekonomickou situací sdružení.

Stavba budovy C – říjen 2019

Stavba budovy C - říjen 2019

Nejvyšší část budovy C má už novou střechu a fasáda byla natřena žlutou barvou, shodnou s ostatními budovami. Uvnitř  jsou dokončené omítky a vybetonované podlahy připravené na položení dlažby. Postupně se zařizují nové koupelny. Také v prostorách budoucí recepce jsou vyzděné příčky a dokončují se rozvody elektřiny a vody. Pracovníci stavební firmy rozebrali střechu nad sálem a kaplí a v příštím týdnu firma dodá dřevo na konstrukci nové střechy.

Stavba budovy C – září 2019

Stavba budovy C - září 2019

V září byla dokončena střecha vyšší části budovy, vyzděny obvodové zdi i příčky budoucích pokojů a v přízemí už jsou v pokojích i nové omítky. V  nižší části už jsou rozděleny příčkami prostory pro novou recepci, kancelář a sociální zázemí sálu.

Stavba budovy C – srpen 2019

Stavba budovy C - srpen 2019

Během měsíce srpna pokračovaly práce vysekáváním otvorů pro rozvody vody, elektřiny a odpadů v pokojích. V závěru měsíce začala růst i nová střecha nad nejvyšší části budovy C.

Stavba budovy C – červenec 2019

Stavba budovy C - červenec 2019

A takto pokročila stavba budovy C během uplynulého měsíce. Ani vysoké letní teploty nezastavily stavební firmu, jejíž zaměstnanci pracují na vybudování nových prostor pro poutníky.