Slavnost sv. Václava v Bazilice sv. Petra

Slavnost sv. Václava v Bazilice sv. Petra

Slavnost sv. Václava a současně i 52 let existence poutního domu Velehrad v Římě jsme spolu s krajany žijícími i studujícími v Římě oslavili při mši sv. v Bazilice sv. Petra. V 7:15 hod. jsme se sešli u oltáře sv. Josefa, kde mši sv. spolu s českými kněžími působícími v Římě sloužil český rodák kardinál Michael F. Czerny, SJ. Mše sv. byla sloužena v češtině a pan kardinál také česky kázal. V promluvě se věnoval tématu, které je mu blízké a to je solidarita s nejslabšími, s lidmi odsunutými na okraj společnosti. Na uskutečnění celé slavnosti měl velký podíl pan velvyslanec Václav Kolaja, který se s manželkou mše sv. také aktivně účastnil.

Po mši sv. jsme v průvodu přešli k oltáři sv. Václava, kde následovala modlitba za národ a zpěv Svatováclavského chorálu.

Tento příspěvek sdílet