Po stopách sv. Ignáce z Loyoly

Setkání s místy spojenými s působením autora Duchovních cvičení a zakladatele Tovaryšstva Ježíšova v Římě.