Edificazione del edificio C – settembre 2019

Edificazione del edificio C - settembre 2019

Durante il mese settembre era finito il tetto della parte più alta, ci sono murate le pareti delle future stanze e al piano terra ci sono i spazi divisi con tramezzi per la nuova reception, ufficio e ambiente sociale della sala.

Edificazione del edificio C – agosto 2019

Edificazione del edificio C - agosto 2019

Durante il mese agosto degli operaii hanno preparato i buchi per le tubature dell´aqua, di scarico e elettricità nelle camere del edificio C. Alla fine del mese si è aumentato anche il tetto sopra la parte più alta.

Edificazione del edificio C – luglio 2019

Edificazione del edificio C - luglio 2019

E così sono progrediti i lavori al edificio C durante il mese luglio. Neanche temperature estive molto alte non possono riuscire bloccare la impresa costruttrice, le quali operai lavorano per edificare i spazi nuovi per i nostri pellegrini.

Coro Venceslao da Stara Boleslav

Visita del coro Venceslao da Stara Boleslav 8. - 13.5.2019

La nostra casa per ferie ha ospitato il coro Venceslao da Stará Boleslav diretto dalla Maestra Marie Nohynková dal 8 al 13 maggio 2019. Sabato 11 maggio il coro ha accompagnato con il suo canto la Santa Messa serale nella cappella del Santissimo Sacramento nella Basilica di San Pietro. Domenica 12 maggio ha avuto luogo il concerto pomeridiano nella chiesa di Santa Maria degli Apostoli curata dai Padri Pallottini. Tutti e due eventi si sono svolti in presenza del Ambasciatore della Repubblica Ceca presso la Santa Sede, Signor Václav Kolaja.

Demolizione dell’ edificio C

Demolizione dell' edificio C

Dal 11 marzo 2019 dopo una pausa di più di un mese causata dall’attesa del permesso di demolizione di un muro perimetrale stanno riprendendo i lavori sull’edificio C. Dal 11 al 15 marzo l’impresa costruttrice ha smontato il tetto e 18 marzo ha ripreso la demolizione del muro perimetrale il quale non aveva avuto tutti i requisiti tecnici.

Trasloco e demolizione dei tramezzi nel edificio C

Trasloco e demolizione dei tramezzi nel edificio C

Il preparativo del edificio C per la ricostruzione culmina. Nella festa di santa Lucia 13.12. abbiamo traslocato la cappella al nuovo sebbene al provvisorio posto. Mercoledì 19.12. abbiamo fatto con l’aiuto del rettore del Collegio Don. Czudek e di un tecnico dal Collegio il trasloco dei mobili e delle altre cose dal edificio C, le quale sarà possibile utilizzare nell’edificio nuovo, al Collegio Pontificio Nepomuceno. Il 7 gennaio l’impresa construttrice ha iniziato di buona lena i lavori di demolizione.

50 anniversario della morte di cardinale Beran

Kardinál JOSEF BERAN (29.12.1888 – 17.5.1969) 50 let od úmrtí

Narodil se v Plzni a při křtu dostal jména Josef Jaroslav. Studoval na plzeňském gymnáziu a pak v České koleji v Římě Po vysvěcení na kněze (1911) pokračoval ve studiu teologie (doktorát 1912). V letech 1912–1917 působil jako kaplan (ChyšeProsek u PrahyPraha), dále působil nejprve jako učitel a posléze ředitel na ženském učitelském ústavu sv. Anny (1917–1928). Od roku 1928 vyučoval jako docent pastorální teologii na Teologické fakultě UK, v roce 1932 se stal profesorem teologie. V této době byl též rektorem pražského arcibiskupského kněžského semináře (od roku 1932). V roce 1942 byl po atentátu na Heydricha zatčen a vězněn v koncentračních tábo-rech Terezín a Dachau1946 jmenován arcibiskupem pražským. V letech 1949–1963 byl protiprávně internován StB na různých místech Československa. Během internace byl neustále sledován a StB se na něj pokoušela sehnat či vyrobit kompromitující materiály. V roce 1963 byl propuštěn z internace, bylo mu však zakázáno zdržovat se v Praze a vykonávat arcibiskupský úřad. 25. února 1965 jej papež Pavel VI. Jmenoval kardinálem.  Stát povolil arcibiskupu Beranovi odjet ze země do Říma s úmyslem, že už mu nedovolí vrátit se do země. Ve Vatikánu se kardinál Beran zapojil do práce Druhého vatikánského koncilu20. září 1965 na něm vystoupil s projevem O svobodě svědomí. Zemřel 17.5.1969 v Nepomucenu. V roce 1998 byl zahájen proces jeho blahořečení.

POUTNÍ DŮM VELEHRAD Via delle Fornaci 200, Řím

Kardinál Josef Beran po svém nuceném odchodu do exilu začal kolem sebe v Římě soustřeďovat krajany, kněze i laiky. Jako místo setkávání byl z darů zakoupen od italské Katolické akce dům nedaleko od Vatikánu.

“17. Května 1969 nás opustil náš otec kardinál Josef Beran. Pracoval pro blaho národa do posledního okamžiku svého života.

Proto ani svatý Otec, který se každodenně dával informovat o jeho zdravotním stavu, ho nemohl navštívit, neboť pan kardinál byl stále na nohou. Časový rozdíl mezi jeho ulehnutím a posledním výdechem byl tak krátký, že nestačil k vyřízení všech nutných formalit spojených
s návštěvou sv. Otce. Svatý Otec proto přijel několik minut po tom, co pan kardinál vydechl naposled.

Život otce kardinála je pro nás příkladem poctivé, vytrvalé činnosti, obětavosti a nezištné lásky k národu. Domníváme se, že neměl nepřátel. Pracoval s opravdovou láskou pro všechny bez rozdílu, bez ohledu na to, zda mu snad někdy
v životě oblížili či ne.”

                                   Z okružního dopisu krajanům z léta 1969

Necelý měsíc po kardinálově smrti, v červnu 1969, po urgentních částečných opravách, poutní dům otevřel své dveře první skupině poutníků. Kapacita byla 45 lůžek, ale dům mnohdy hostil 100-150 poutníků z nejrůznějších koutů světa, kteří spali na
karimatkách, kde se dalo. Dům byl záchytným bodem pro emigranty i místem, kam se pravidelně vraceli pro posilu.

V loňském roce 28.9.2019 si poutní dům Velehrad připomněl 50 let existence Českého náboženského střediska.

Záměr, který kardinál Beran vložil do počátků poutního domu pokračuje dál. Dnes již ve svobodné době přijíždějí do Říma poutníci i obdivovatelé historie a umění. Mají zde možnost setkat se s historií i současností církve, zastavit se a nechat se oslovit.

Aby lépe odpovídal potřebám poutníků, kteří přijíždějí hlavně z České republiky a ze Slovenska, prošel dům náročnou rekonstrukcí dvou budov A a B a v současné době je od základů rekonstruována budova C. Věříme, že i díky přímluvě kardinála Berana bude dům od podzimu 2019 moci přijmout hosty v nově opravených prostorách.